RAPPORTER

Tværgående erfaringsopsamling og evaluering af opfølgende julehjælp

Oxford Research har evalueret en række sociale indsatser i regi af civilsamfundet og kan på denne baggrund konstatere, at der er faktorer i det frivillige arbejde, som skinner igennem på tværs af aktiviteter og organisationer. Civilsamfundet kan noget, som det offentlige ikke kan – alene fordi det ikke er ”det offentlige”.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Velux Fonden

Virksomhedsfinansiering i Arktis

Hvordan styrker vi innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis? Udenrigsministeriet har udgivet en rapport, der analyserer dette, udarbejdet af Oxford Research i samarbejde med Nordregio og Lauritzen Consulting.
Sprog Engelsk
Årstal 2018
Kunde Udenrigsministeriet

Arbejdsmiljøindsatser i Sverige

Oxford Research har foretage et komparativt studie af den svenske arbejdsmiljøindsats i forhold til den danske. Udgangspunktet er, at med to nært beslægtede og sammenlignelige lande vil der være muligheder for at finde arbejdsmiljøindsatser, som kan inspirere til ændringer i den danske indsats.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Arbejdstilsynet

Potentialer ved hyperscale-datacentre i Vestdamark

Oxford Research har, for Region Syddanmark, foretaget en afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Region Syddanmark

Inspirationskatalog til frivillige indsatser

Under strategien ”Civilsamfundet bygger bro” har Oxford Research fra 2015-2017 faciliteret et netværk for frivillige aktører på integrationsområdet for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Formålet med netværket var at sikre erfaringsudveksling mellem aktørerne, således at det frivillige integrationsarbejde blev styrket. Dette inspirationskatalog henvender sig til aktører på det frivillige integrationsområde. Kataloget henvender sig bredt til organisationer, der arbejder med integration og skelner ikke mellem, hvilke forskellige roller frivillige og professionelle har i en organisation.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Voldsforebyggende metode i botilbud viser positive resultater. Ni botilbud og et forsorgshjem har gennem de seneste tre år implementereret brugen af Mestringsskemaet i kombination med Brøset Violence Checklist (BVC).
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Socialstyrelsen

Evaluering af skilsmissegrupper i Ballerup familiehus

Oxford Research har evalueret skilsmissegrupper i Ballerup familiehus. Her har man arbejdet med at gøre forældre mere bevidste om børnenes situation ved hjælp af øvelser, der sætte dem i børnenes sted. Børnegrupper har givet børne gode oplevelser og motiveret forældrene.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Ballerup Kommune

Slutevaluering af forstærket indsats over for storrygere 2014-2017

Dette er en evaluering er initiativerne under puljen ”Forstærket indsats over for storrygere”.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Sundhedsstyrelsen

Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark

Oxford Research og Højbjerre Brauer Schultz har i løbet af efteråret 2017  estimeret de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark. Derudover har vi undersøgt de barrierer og muligheder der er ved at implementere FAIR forskningsdata på de danske forskningsinstitutioner.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Kortlægning af behov for kvalificeret arbejdskraft

Formålet med kortlægningen af behovet for kvalificeret arbejdskraft er at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Vækstprogram Lolland-Falster-Vordingborg
SE MERE