RAPPORTER

Et sprog om vold

Oxford Research har undersøgt voldsfagligheden i Danners ambulante rådgivning til voldsudsatte kvinder. Analysen giver ny og interessant viden om vigtigheden af voldfaglighed i tilbud målrettet voldsudsatte. Samtidig er analysen et skridt på vejen til at få en endnu bedre forståelse for hvorfor og hvordan tilbud som SDTN har en helt særlig effekt for voldsudsatte kvinder.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Danner

Den målrettede drikkevandsbeskyttelse i Danmark

Oxford Research har sammen med Pluss Leadership udarbejdet en omfattende analyse af de danske kommuner og en række vandforsyningers erfaringer med at sikre beskyttelse af landets drikkevand, herunder hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører fungerer. Analysen er gennemført for Miljøstyrelsen som en del af indsatserne under Drikkevandsfonden.
Sprog Dansk
Årstal 2023
Kunde Miljøstyrelsen

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet

Det er blevet vanskeligere for mange virksomheder at rekruttere og fastholde medarbejdere. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet en forretningskritisk og en strategisk udfordring, som i højere grad end tidligere har indflydelse på virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde -

Evaluering af Kickstart – En indsats for unge varetægtsfængslede

Oxford Research er af Røde Kors blevet bedt om at foretage en evaluering af Kickstart. Kickstart er en frivillig social indsats, der har til formål at hjælpe unge varetægtsfængslede i op til et år efter løsladelse ved at blive tilbudt støtte fra en frivillig, der fungerer som støtte under fængslingen og efter løsladelse
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Røde Kors

Analyse af tiltrækningen af studenter til Metalindustriens Uddannelser

Oxford Research har for Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemført en analyse af tiltrækningen af unge med studenterbaggrund til erhvervsuddannelser inden for metalområdet.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod Covid-19

Oxford Research har på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en omfattende evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Evalueringen blev gennemført i 2021 – 2022.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Sundhedsstyrelsen

FremKom4-analyse om kompetence- og arbejdskraftsbehovene i Nordjylland

Oxford Research har på vegne af Region Nordjylland og en række samarbejdspartnere inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet analyseret Nordjyllands fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Region Nordjylland

Analyse af projekt ”Test af serviceniveau” i Familieretshuset – opfølgning på brugerrejseanalysen

Oxford Research har på vegne af Familieretshuset foretaget en opfølgning på den brugerrejseanalyse, som vi gennemførte i 2020 – 2021.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Familieretshuset

Analyser af beskæftigelseseffekterne af TAMU – Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Oxford Research har på vegne af TAMU analyseret beskæftigelseseffekterne af at tage en TAMU-uddannelse. TAMU-uddannelser er målrettet unge med komplekse problemer, som har svært ved at opnå og opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde TAMU – Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Evaluering af ‘Sig det til nogen’ – ambulant rådgivning til voldsramte kvinder

Oxford Research har på vegne af Danner fulgt og evalueret det ambulante rådgivningstilbud 'Sig det til nogen'. Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende.   
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Danner
SE MERE