RAPPORTER

Analyse af hvad der kendetegner succesfulde regionale og lokale udviklingstiltag

Oxford Research har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvad der kendetegner succesfulde regionale og lokale udviklingstiltag. Analysen er en del af en større undersøgelse af, hvorfor steder vokser, herunder hvordan disse steder lykkes med at igangsætte tiltag, som understøtter en øget bosætning og erhvervsudvikling.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde REG LAB

Slutevaluering af FamilieRINGEN

Oxford Research har evalueret FamilieRINGEN for Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp i juni 2021.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp

Hør godt efter: Kortlægning af kommunal børneinddragelse

I samarbejde med Børnerådet har vi identificeret og samlet gode eksempler på tværs af kommuner.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Børnerådet

Brugerrejseanalyse af Familieretshuset

I Oxford Research har vi undersøgt, hvordan 73 skilsmissefamilier oplever Familieretshuset, når den tiltænkte reform er fuldt implementeret.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Familieretshuset

Undersøgelse af Røde Kors’ mentorordning for tidligere indsatte

Oxford Research har fulgt Røde Kors’ pilotprojekt Primus Motor og evalueret projektets effekt.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Røde Kors

Evaluering af Beskæftigelsesministeriets Ret til Ligestilling

Oxford Research har fulgt og evalueret kampagnen om Ret til Ligestilling over en 3-årig periode. Ret til Ligestilling blev igangsat af Ligestillingsafdelingen som en del af handleplanen for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Beskæftigelsesministeriet

Fjernarbejdets betydning for arbejdsmiljøet i Norden

I samarbejde med Københavns Universitet har Oxford Research undersøgt, hvilken betydning fjernarbejde har for arbejdsmiljøet på tværs af de nordiske lande.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Nordisk Ministerråd

Lokale fødevarer som udgangspunkt for bæredygtig turisme

Hvordan kan lokale fødevareproducenter bidrage til fremtidens bæredygtige turisme?
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde -

Evaluering af swissnex

Oxford Research har evalueret swissnex for The Swiss State Secretariat for Education, Research & Innovation.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde The Swiss State Secretariat for Education, Research & Innovation

Analyse af virksomheders deltagelse i Horizon 2020

Oxford Research har foretaget en analyse af danske virksomheders erfaringer med at deltage i EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Forsknings- og Uddannelsesministeriet
SE MERE