RAPPORTER

Analyse af tiltrækningen af studenter til Metalindustriens Uddannelser

Oxford Research har for Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemført en analyse af tiltrækningen af unge med studenterbaggrund til erhvervsuddannelser inden for metalområdet.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod Covid-19

Oxford Research har på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en omfattende evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Evalueringen blev gennemført i 2021 – 2022.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Sundhedsstyrelsen

FremKom4-analyse om kompetence- og arbejdskraftsbehovene i Nordjylland

Oxford Research har på vegne af Region Nordjylland og en række samarbejdspartnere inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet analyseret Nordjyllands fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Region Nordjylland

Analyse af projekt ”Test af serviceniveau” i Familieretshuset – opfølgning på brugerrejseanalysen

Oxford Research har på vegne af Familieretshuset foretaget en opfølgning på den brugerrejseanalyse, som vi gennemførte i 2020 – 2021.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Familieretshuset

Analyser af beskæftigelseseffekterne af TAMU – Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Oxford Research har på vegne af TAMU analyseret beskæftigelseseffekterne af at tage en TAMU-uddannelse. TAMU-uddannelser er målrettet unge med komplekse problemer, som har svært ved at opnå og opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde TAMU – Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Evaluering af ‘Sig det til nogen’ – ambulant rådgivning til voldsramte kvinder

Oxford Research har på vegne af Danner fulgt og evalueret det ambulante rådgivningstilbud 'Sig det til nogen'. Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende.   
Sprog Dansk
Årstal 2022
Kunde Danner

En kortlægning af, hvordan private og offentlige virksomheder arbejder systematisk med kompetenceløft af medarbejdere

Oxford Research har for Fagbevægelsens Hovedorganisation gennemført og udarbejdet en kortlægning af systematisk uddannelsesplanlægning blandt små og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer i Danmark.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Fagbevægelsens Hovedorganisation

Undersøgelse af betydningen af håb for udsatte for mobning, ensomhed eller partnervold

Oxford research har på vegne af Mary Fonden undersøgt betydningen af håb for mennesker, der har det svært.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Mary Fonden

Analyse af hvad der kendetegner succesfulde regionale og lokale udviklingstiltag

Oxford Research har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvad der kendetegner succesfulde regionale og lokale udviklingstiltag. Analysen er en del af en større undersøgelse af, hvorfor steder vokser, herunder hvordan disse steder lykkes med at igangsætte tiltag, som understøtter en øget bosætning og erhvervsudvikling.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde REG LAB

Slutevaluering af FamilieRINGEN

Oxford Research har evalueret FamilieRINGEN for Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp i juni 2021.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp
SE MERE