PUBLICATIONS

Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel

Oxford Research har på vegne af Ligestillingsafdelingen gennemført en evaluering af den nye indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel.
Language Danish
Year 2020
Customer Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet

Helhedsindsats for udsatte familier – Virkninger og erfaringer med indsats i Gladsaxe Kommune 2016-2019

Oxford Research har i samarbejde med VIVE belyst erfaringerne med den helhedsorienterede indsats i Gladsaxe Kommune fra 2016-2019.
Language Danish
Year 2020
Customer Gladsaxe Kommune

Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer

Oxford Research har i samarbejde med Realize udarbejdet en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer, der bl.a. identificerer centrale barrierer og potentialer for udvikling af sociale investeringsprogrammer.
Language Danish
Year 2020
Customer Den Sociale Investeringsfond

Midtvejsevaluering af “Sig det til nogen”

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen "Sig det til nogen". Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen. Rapporten evaluerer herunder den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, med henblik på at tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet.
Language Danish
Year 2020
Customer Danner

Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre

Oxford Research har i perioden august til november 2019 foretaget en undersøgelse af succesfulde ældreindsatser. Undersøgelsen er foretaget for Sundhedsstyrelsen.
Language Danish
Year 2019
Customer Sundhedsstyrelsen

Evaluering af LøkkeFondens DrengeAkademi

Oxford Research har i denne rapport evalueret LøkkeFondens DrengeAkademi, som er en to ugers læringscamp i sommerferien for fagligt usikre drenge.
Language Danish
Year 2020
Customer LøkkeFonden

Expat Study 2020

How do expats perceive living and working in Denmark? And what could make them stay longer? These are some of the key questions examined in “The Expat Study 2020” carried out by Oxford Research.
Language English
Year 2020
Customer Copenhagen Capacity; Confederation of Danish Industry (Dansk Industri); The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI); The Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne); The Danish Society of Engineers (IDA)

Corona-nedlukningens effekter i Region Sjælland

Hvordan har Corona-nedlukningen påvirket virksomheder og beskæftigelse i Region Sjælland? Analysen samler viden omkring udviklingen i beskæftigelse og virksomhedernes omsætning suppleret med perspektiver fra branche- og erhvervsaktører.
Language Danish
Year 2020
Customer Region Sjælland; Erhvervshus Sjælland; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Barrierer for brug af VVEU

Oxford Research A/S har i samarbejde med Hanne Shapiro Futures udarbejdet en rapport om de barrierer, medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.
Language Danish
Year 2020
Customer Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Sunde Børn Bevæger Skolen – Slutrapport

Oxford Research har i perioden 2016-2019 løbende fulgt programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS) via årlige procesevalueringer og populationsundersøgelser. Denne rapport er en afsluttende erfaringsopsamling, som særligt beskæftiger sig med, hvordan bevægelsesindsatser bedst muligt implementeres i grundskolen med udgangspunkt i erfaringerne fra programmet.
Language Danish
Year 2020
Customer Dansk Skoleidræt; Trygfonden
LOAD MORE