RAPPORTER

Barrierer for brug af VVEU

Oxford Research A/S har i samarbejde med Hanne Shapiro Futures udarbejdet en rapport om de barrierer, medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Sunde Børn Bevæger Skolen – Slutrapport

Oxford Research har i perioden 2016-2019 løbende fulgt programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS) via årlige procesevalueringer og populationsundersøgelser. Denne rapport er en afsluttende erfaringsopsamling, som særligt beskæftiger sig med, hvordan bevægelsesindsatser bedst muligt implementeres i grundskolen med udgangspunkt i erfaringerne fra programmet.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Dansk Skoleidræt; Trygfonden

Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018

Oxford Research har i samarbejde med Syddansk Universitet gennemført en evaluering af LEADER-indsatsen under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som udmøntes gennem de lokale aktionsgrupper (LAG’erne). Evalueringen udføres for Erhvervsstyrelsen og indgår i en samlet evaluering af Landdistriktsprogrammet, som gennemføres i regi af Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Erhvervsstyrelsen

LAG/LEADER 2019 Geografisk oversigt

Oxford Research har i dette bilag samlet en række kort, der indgår i evalueringen af LAG-ordningen 2019. Kortene er baseret på registerudtræk fra Danmarks Statistik på indbyggertal, beskæftigelsesfrekvens, nettotilflytning og fordelingen af LAG-tilsagn og udbetalinger på sogne.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Erhvervsstyrelsen

Surveyresultater LAG/LEADER

I dette bilag har Oxford Research formidlet udvalgte resultater af den spørgeskemaundersøgelse, som er blevet udført i forbindelse med evalueringen af LAG-ordningen. Spørgeskemaet er blevet sendt til kontaktpersonerne for i alt 558 afsluttede LAG-projekter.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Erhvervsstyrelsen

Evaluering af skolemælk samt skolefrugt og-grønt ordningerne

Skoleordningerne for Skolefrugt og -grønt samt Skolemælk er EU-tiltag, der har til formål at give skolebørn sundere kostvaner ved at forbedre deres adgang til frugt, grønt og magre mælkeprodukter i skoletiden. Formålet med denne evaluering, som Oxford Research har udarbejdet, er, at vurdere skoleordningernes effektivitet og vurdere, om der er etableret en velfungerende ordning. Derudover fungerer evalueringen som en baseline for slutevalueringen i 2022.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Landbrugsstyrelsen

Analyse af økosystemet for børns leg og læring

Oxford Research har på vegne af CoC Playful Minds udarbejdet en kortlægning og analyse af det erhvervs- og innovationsmæssige økosystem for børns leg og læring i Danmark.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde CoC Playful Minds

Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020

Oxford Research har udarbejdet en analyse på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som giver et solidt indblik i de danske virksomheder, der deltager i EU's Horizon 2020 program.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Evaluering af indsats mod vold i familien og i nære relationer

Oxford Research har i perioden 2016 til 2019 gennemført en evaluering af den nationale handlingsplan omkring vold i nære relationer og i familien.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Ligestillingsafdelingen

Byfornyelsesforsøgsprojekter i butiksgader og bymidter

Oxford Research har i samarbejde med Seismonaut og Boris Broman Jensen gennemført en slutevaluering, som udgør tredje og sidste del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af forsøg med byfornyelse i byerne Haslev, Vordingborg, Mørke, Langå og Rudkøbing.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
SE MERE