Oxford Research har på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en omfattende evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Evalueringen blev gennemført i 2021 – 2022.

Sundhedsstyrelsen har, ud fra et læringsperspektiv, bedt Oxford Research om at evaluere organiseringen af den nationale vaccinationsindsats mod Covid-19. Evalueringen dækker perioden fra den tidlige udrulning, dvs. fra ultimo november 2020, frem til september 2021, hvor Covid-19 ikke længere havde status af at være en samfundskritisk sygdom. Formålet med evalueringen har været at indsamle og formidle resultater og erfaringer fra udrulningen af vaccinationsindsatsen med særlig fokus på, hvilken betydning den valgte organisering har haft.

Indsatsen for at vaccinere befolkningen mod Covid-19 har været meget omfattende og uden sidestykke i nyere historie. Formålet med vaccinationsindsatsen har været tredelt: Minimere død og alvorlig sygdom som følge af Covid-19; minimere smittespredning generelt i samfundet og sikre kontrol med epidemien, samt sikre samfundskritiske nøglefunktioner. Dette har krævet et bredt samarbejde mellem både statslige, regionale og kommunale aktører.

Opgaven har været inden for ganske få måneder at kunne tilbyde alle voksne i Danmark en effektiv vaccine, uden at gå på kompromis med de normale sundhedsfaglige standarder, og med at holde befolkningens høje grad af tillid til sundhedsmyndighederne intakt, for at sikre den størst mulige tilslutning til vaccinationsprogrammet.

Både planlægningen og udrulningen af vaccinationsindsatsen er samtidig sket under stor usikkerhed og uforudsigelighed i forhold til først godkendelse og efterfølgende leverancen af de forskellige vaccinetyper. Hertil kommer en stor grad af politisk bevågenhed og interesse fra medier og offentligheden og et sundhedssystem, som i forvejen var belastet af håndteringen af selve pandemien.

Evalueringen viser overordnet, at vaccinationsindsatsen har været vellykket. Det lykkedes således at få vaccineret ca. 4½ million danskere inden for en periode på ca. 9 måneder. Set i et internationalt perspektiv var vaccinetilslutningen i Danmark meget høj. Vaccinationsindsatsen har dermed ydet et meget afgørende bidrag til at reducere forekomsten af alvorlig sygdom og død som følge af Covid-19 og bidraget til at bringe epidemien så meget under kontrol, at det var muligt at gennemføre en gradvis genåbning af samfundet gennem foråret og sommeren 2021. Samtidig peger evalueringen dog på flere læringspunkter til fremtidige indsatser. Eksempelvis, at afklaring af roller og ansvar skal ske tidligt i planlægningsprocessen samt at kritisk it-infrastruktur bør tildeles flere ressourcer og have et stærkere organisatorisk ophæng, end det var muligt at sikre under udrulningen af Covid-19 vaccinationsindsatsen.

Evalueringen kan også findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ønsker du at høre mere eller har du spørgsmål til evalueringen, så er du velkommen til at kontakte vores vicedirektør Arne Hauge Jensen eller analytiker Eigil Stefansen.

Se alle rapporter →