Oxford Research har sammen med Pluss Leadership udarbejdet en omfattende analyse af de danske kommuner og en række vandforsyningers erfaringer med at sikre beskyttelse af landets drikkevand, herunder hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører fungerer. Analysen er gennemført for Miljøstyrelsen som en del af indsatserne under Drikkevandsfonden.

Analysen tegner et øjebliksbillede af kommunernes og vandforsyningernes arbejde med den målrettede drikkevandsbeskyttelse. Omdrejningspunktet er aktørernes brug af bl.a. indsatsplaner og arealrestriktioner til beskyttelse af drikkevandsressourcen. Analysen giver et overblik over omfanget og karakteren af de udfordringer der opstår, når drikkevandsressourcen skal beskyttes lokalt. Det gælder både udfordringer knyttet til konkrete sundhedsskadelige stoffer, økonomiske og juridiske barrierer i forbindelse med arealrestriktioner samt udfordringer og barrierer knyttet til samarbejdet mellem både offentlige og private aktører på området. Rapporten bygger på et omfattende datamateriale, der inkluderer surveys og interviews med næsten alle landets kommuner og en række vandforsyningsselskaber.
Miljøstyrelsen arbejder nu videre med analysens konklusioner for at styrke den fremtidige drikkevandsbeskyttelse yderligere.

Se alle rapporter →