Det er blevet vanskeligere for mange virksomheder at rekruttere og fastholde medarbejdere. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er blevet en forretningskritisk og en strategisk udfordring, som i højere grad end tidligere har indflydelse på virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder.

Sammenlignet med en tilsvarende analyse REG LAB gennemførte i 2016 viser det sig, at flere og flere virksomheder har fået kompetenceforsyning længere ind i maskinrummet. Overblik over deres behov og strategier for at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, er steget betragteligt. På trods heraf er vanskeligheder med at tilegne sig de rette kompetencer også steget siden 2016. Formålet med fokusanalysen har været at blive klogere på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan tilegne sig de kompetencer, som de har brug for. Hvilke strategier lykkes og hvordan kan økosystemet omkring virksomhederne i endnu højere grad understøtte SMV’ernes muligheder for at have tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Se alle rapporter →