Oxford Research har undersøgt voldsfagligheden i Danners ambulante rådgivning til voldsudsatte kvinder. Analysen giver ny og interessant viden om vigtigheden af voldfaglighed i tilbud målrettet voldsudsatte. Samtidig er analysen et skridt på vejen til at få en endnu bedre forståelse for hvorfor og hvordan tilbud som SDTN har en helt særlig effekt for voldsudsatte kvinder.

Fra 2018-2022 evaluerede Oxford Research Danners ambulante rådgivning ’Sig det til nogen’ (herefter SDTN). Evalueringen viser bl.a., at rådgivningen har en stor positiv effekt på kvindernes selvværd, trivsel og forholdet til deres børn, samt øger andelen af kvinder, der bryder med volden. Disse resultater knyttes særligt til tilbuddets høje voldsfaglighed, herunder rådgivernes og psykologernes teoretiske viden og praktiske erfaring med vold i nære relationer og voldsudsathed.

Indeværende analyse går i dybden med voldsfagligheden i SDTN set ud fra de voldudsatte kvinders perspektiv. Analysen ser således på en række af de elementer og delelementer af voldsfagligheden, som har betydning for kvindernes oplevelser og progression i tilbuddet. Først og fremmest går analysen i dybden med de fagprofessionelles teoretiske vidensfundament. Vidensfundamentet består bl.a. af viden om forskellige voldstyper, voldens dynamikker og mekanismer, handlingsmønstre for både voldsudsatte og -udøvere, samt voldens konsekvenser. Herudover ser analysen på betydningen af de fagprofessionelles praktiske erfaring med lignende målgrupper, herunder eksempelvis erfaringer fra krisecenteret. Afslutningsvist defineres yderelementerne af voldsfagligheden af de metoder og værktøjer, samt den tilgang og det menneskesyn, som der arbejdes med i SDTN.

Analysen giver ny og interessant viden om vigtigheden af voldfaglighed i tilbud målrettet voldsudsatte. Samtidig er analysen et skridt på vejen til at få en endnu bedre forståelse for hvorfor og hvordan tilbud som SDTN har en helt særlig effekt for voldsudsatte kvinder.

Se alle rapporter →