Oxford Research har på vegne af Familieretshuset foretaget en opfølgning på den brugerrejseanalyse, som vi gennemførte i 2020 – 2021.

I løbet af sommeren 2020 blev der gennemført en test af det beskrevne serviceniveau i Familieretshuset som led i projekt ”Test af serviceniveau”. I dette projekt gennemførte Familieretshuset 73 sager efter det nye serviceniveau. Formålet med denne test var at give Familieretshuset erfaring med den nye måde at arbejde på, at indhente viden om hvad det kræver af ressourcer, samt få viden om, hvordan det opleves for brugerne, når sagsbehandlingen foretages ud fra en fuldt implementeret reform. For at undersøge, hvordan brugerne oplevede det nye serviceniveau, gennemførte Oxford Research i perioden juli 2020 – februar 2021 en brugerrejseanalyse med de familier, som deltog i projektet. Her fulgte vi familierne før og under deres forløb frem til sagens afslutning.

Denne analyse skal ses som en opfølgning på brugerrejseanalysen, hvor de samme familier fra projekt ”Test af serviceniveau” interviewes 3-12 måneder efter, deres forløb er afsluttet i Familieretshuet. Formålet med nærværende analyse er at undersøge, hvorvidt og hvordan familierne oplever, at forløbet i Familieretshuset har hjulpet dem videre, f.eks. i forhold til deres konflikt og samarbejde med den anden forælder. Analysen vil, herudover, også se på, hvad forældre og børn tager med sig fra deres sagsforløb: Har de eksempelvis fået nye redskaber eller værktøjer med, som de kan bruge til bedre at forstå hinanden eller tale sammen? Analysen bidrager således med viden om, hvordan forældre og børn oplever intentionerne bag reformen, når de, nogle måneder efter, deres sag er afsluttet, kigger tilbage på deres forløb.

Datagrundlaget for analysen er udelukkende kvalitativt. Således baserer undersøgelsen sig på en omfattende mængde af interviews med både forældre og børn, herunder mere specifikt 66 interviews med forældre og 20 interviews med børn i alderen 7 – 16 år.

Ønsker du at høre mere eller har du spørgsmål til analysen, så er du velkommen til at kontakte vores direktør Emil Herskind eller analytiker Katrine Marie Larsen.

Se alle rapporter →