RAPPORTER

Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer

Oxford Research har i samarbejde med Realize udarbejdet en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer, der bl.a. identificerer centrale barrierer og potentialer for udvikling af sociale investeringsprogrammer.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Den Sociale Investeringsfond

Midtvejsevaluering af “Sig det til nogen”

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen "Sig det til nogen". Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen. Rapporten evaluerer herunder den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, med henblik på at tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Danner

Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre

Oxford Research har i perioden august til november 2019 foretaget en undersøgelse af succesfulde ældreindsatser. Undersøgelsen er foretaget for Sundhedsstyrelsen.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Sundhedsstyrelsen

Evaluering af LøkkeFondens DrengeAkademi

Oxford Research har i denne rapport evalueret LøkkeFondens DrengeAkademi, som er en to ugers læringscamp i sommerferien for fagligt usikre drenge.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde LøkkeFonden

Expat Study 2020

How do expats perceive living and working in Denmark? And what could make them stay longer? These are some of the key questions examined in “The Expat Study 2020” carried out by Oxford Research.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde Copenhagen Capacity; Confederation of Danish Industry (Dansk Industri); The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI); The Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne); The Danish Society of Engineers (IDA)

Corona-nedlukningens effekter i Region Sjælland

Hvordan har Corona-nedlukningen påvirket virksomheder og beskæftigelse i Region Sjælland? Analysen samler viden omkring udviklingen i beskæftigelse og virksomhedernes omsætning suppleret med perspektiver fra branche- og erhvervsaktører.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Region Sjælland; Erhvervshus Sjælland; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Barrierer for brug af VVEU

Oxford Research A/S har i samarbejde med Hanne Shapiro Futures udarbejdet en rapport om de barrierer, medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Sunde Børn Bevæger Skolen – Slutrapport

Oxford Research har i perioden 2016-2019 løbende fulgt programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS) via årlige procesevalueringer og populationsundersøgelser. Denne rapport er en afsluttende erfaringsopsamling, som særligt beskæftiger sig med, hvordan bevægelsesindsatser bedst muligt implementeres i grundskolen med udgangspunkt i erfaringerne fra programmet.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Dansk Skoleidræt; Trygfonden

Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018

Oxford Research har i samarbejde med Syddansk Universitet gennemført en evaluering af LEADER-indsatsen under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som udmøntes gennem de lokale aktionsgrupper (LAG’erne). Evalueringen udføres for Erhvervsstyrelsen og indgår i en samlet evaluering af Landdistriktsprogrammet, som gennemføres i regi af Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Erhvervsstyrelsen

LAG/LEADER 2019 Geografisk oversigt

Oxford Research har i dette bilag samlet en række kort, der indgår i evalueringen af LAG-ordningen 2019. Kortene er baseret på registerudtræk fra Danmarks Statistik på indbyggertal, beskæftigelsesfrekvens, nettotilflytning og fordelingen af LAG-tilsagn og udbetalinger på sogne.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Erhvervsstyrelsen
SE MERE