RAPPORTER

Barnets ven tilbyder alenetid med en autentisk og ressourcestærk voksen

Oxford Research har undersøgt, hvad børnene får ud af at deltage i Barnets Ven samt hvilke faktorer, som er afgørende for at skabe dette udbytte. Evalueringens hovedkonklusion er, at barnets ven kan give et positivt udbytte for de deltagende børn. Barnets Ven fungerer desuden godt som supplement til kommunernes egen indsats.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Red Barnet Ungdom

Kortlægning af helhedsorienterede indsatser i 40 kommuner

Oxford Research har i samarbejde med LEAD kortlagt 40 af kommunernes arbejde med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere. Rapporten udkommer i lyset af mange års forsøg på at forbedre den søjleopdelte kommunale velfærd, som ikke har formået at hjælpe de mest udsatte borgere med komplekse og tværgående problematikker.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde -

Scoping study for the development of the Interreg North Sea Region Programme 2021-2027

The purpose of the scoping study, commissioned by the Joint Secretariat and the Programme Preparation Group of the Interreg North Sea Region Programme 2021-2027, has been to provide analytical support for the design of the coming programme.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde Interreg North Sea Region Programme

Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel

Oxford Research har på vegne af Ligestillingsafdelingen gennemført en evaluering af den nye indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet

Helhedsindsats for udsatte familier – Virkninger og erfaringer med indsats i Gladsaxe Kommune 2016-2019

Oxford Research har i samarbejde med VIVE belyst erfaringerne med den helhedsorienterede indsats i Gladsaxe Kommune fra 2016-2019.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Gladsaxe Kommune

Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer

Oxford Research har i samarbejde med Realize udarbejdet en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer, der bl.a. identificerer centrale barrierer og potentialer for udvikling af sociale investeringsprogrammer.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Den Sociale Investeringsfond

Midtvejsevaluering af “Sig det til nogen”

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen "Sig det til nogen". Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen. Rapporten evaluerer herunder den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, med henblik på at tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Danner

Kommunale forebyggelsesindsatser for ældre

Oxford Research har i perioden august til november 2019 foretaget en undersøgelse af succesfulde ældreindsatser. Undersøgelsen er foretaget for Sundhedsstyrelsen.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Sundhedsstyrelsen

Evaluering af LøkkeFondens DrengeAkademi

Oxford Research har i denne rapport evalueret LøkkeFondens DrengeAkademi, som er en to ugers læringscamp i sommerferien for fagligt usikre drenge.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde LøkkeFonden

Expat Study 2020

How do expats perceive living and working in Denmark? And what could make them stay longer? These are some of the key questions examined in “The Expat Study 2020” carried out by Oxford Research.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde Copenhagen Capacity; Confederation of Danish Industry (Dansk Industri); The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI); The Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne); The Danish Society of Engineers (IDA)
SE MERE