RAPPORTER

Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier

Analyse udarbejdet af Oxford Research for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Effekterne af fædres brug af orlov

For udenrigsministeriets ligestillingsafdeling har vi undersøgt hvilke effekter der er af at fædre tager en del af forældreorloven.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Udenrigs-
ministriets
Ligestillings-
afdeling

Tværgående erfaringsopsamling og evaluering af opfølgende julehjælp

Oxford Research har evalueret en række sociale indsatser i regi af civilsamfundet og kan på denne baggrund konstatere, at der er faktorer i det frivillige arbejde, som skinner igennem på tværs af aktiviteter og organisationer. Civilsamfundet kan noget, som det offentlige ikke kan – alene fordi det ikke er ”det offentlige”.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Velux Fonden

Virksomhedsfinansiering i Arktis

Hvordan styrker vi innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis? Udenrigsministeriet har udgivet en rapport, der analyserer dette, udarbejdet af Oxford Research i samarbejde med Nordregio og Lauritzen Consulting.
Sprog Engelsk
Årstal 2018
Kunde Udenrigs-
ministeriet

Arbejdsmiljøindsatser i Sverige

Oxford Research har foretage et komparativt studie af den svenske arbejdsmiljøindsats i forhold til den danske. Udgangspunktet er, at med to nært beslægtede og sammenlignelige lande vil der være muligheder for at finde arbejdsmiljøindsatser, som kan inspirere til ændringer i den danske indsats.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Arbejds-
tilsynet

Potentialer ved hyperscale-datacentre i Vestdamark

Oxford Research har, for Region Syddanmark, foretaget en afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Region Syddanmark

Analyse af tværgående koncepter inden for naturformidling, aktiviteter og faciliteter i Danske Pilotnaturparker og Danske Naturparker

Siden 2014 har danske kommuner haft mulighed for at få certificeret velafgrænsede natur- og kulturlandskaber som en del af mærkningsordningen Danske Naturparker. Denne analyse skal dels give et systematisk overblik over afprøvede koncepter i de danske naturparker og pilotnaturparker inden for naturformidling, aktiviteter og faciliteter, dels foretage en vurdering af koncepterne og give begrundede anbefalinger og prioriteringer om koncepter, der med fordel kan udbredes til andre.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Friluftsrådet

Inspirationskatalog til frivillige indsatser

Under strategien ”Civilsamfundet bygger bro” har Oxford Research fra 2015-2017 faciliteret et netværk for frivillige aktører på integrationsområdet for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Formålet med netværket var at sikre erfaringsudveksling mellem aktørerne, således at det frivillige integrationsarbejde blev styrket. Dette inspirationskatalog henvender sig til aktører på det frivillige integrationsområde. Kataloget henvender sig bredt til organisationer, der arbejder med integration og skelner ikke mellem, hvilke forskellige roller frivillige og professionelle har i en organisation.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Voldsforebyggende metode i botilbud viser positive resultater. Ni botilbud og et forsorgshjem har gennem de seneste tre år implementereret brugen af Mestringsskemaet i kombination med Brøset Violence Checklist (BVC).
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Socialstyrelsen

Evaluering af skilsmissegrupper i Ballerup familiehus

Oxford Research har evalueret skilsmissegrupper i Ballerup familiehus. Her har man arbejdet med at gøre forældre mere bevidste om børnenes situation ved hjælp af øvelser, der sætte dem i børnenes sted. Børnegrupper har givet børne gode oplevelser og motiveret forældrene.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Ballerup Kommune
SE MERE