RAPPORTER

Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Dansk Skoleidræt

Alsidigt arbejdsmarked i danske yderområder

I arbejdet med at sikre et alsidigt arbejdsmarked er der ikke nogen nemme løsninger. Arbejdet kræver indsatser på flere områder.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde -

Evaluering af Medicinrådet

Oxford Research har på vegne af Danske Regioner udarbejdet en evaluering af Medicinrådet
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Danske Regioner

Evaluering af “Læsning og Kommunikation i Virksomheder 3”

Over 16 % pct. af alle voksne danskere har mindre gode læse- og skrivefærdigheder. Det svarer til 583.000 personer. Det fremgår af den danske del af PIAAC-undersøgelsen, der blev afrapporteret i 2013. Undersøgelsen viste desuden, at Danmark ligger under OECD-gennemsnittet. Der findes en række tilbud, som virksomhederne kan benytte sig af for at støtte deres medarbejdere, herunder undervisningsforløb eller forskellige IT-hjælpemidler.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde -

Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier

Analyse udarbejdet af Oxford Research for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Effekterne af fædres brug af orlov

For udenrigsministeriets ligestillingsafdeling har vi undersøgt hvilke effekter der er af at fædre tager en del af forældreorloven.
Sprog Dansk
Årstal 2019
Kunde Udenrigs-
ministriets
Ligestillings-
afdeling

Tværgående erfaringsopsamling og evaluering af opfølgende julehjælp

Oxford Research har evalueret en række sociale indsatser i regi af civilsamfundet og kan på denne baggrund konstatere, at der er faktorer i det frivillige arbejde, som skinner igennem på tværs af aktiviteter og organisationer. Civilsamfundet kan noget, som det offentlige ikke kan – alene fordi det ikke er ”det offentlige”.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Velux Fonden

Virksomhedsfinansiering i Arktis

Hvordan styrker vi innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis? Udenrigsministeriet har udgivet en rapport, der analyserer dette, udarbejdet af Oxford Research i samarbejde med Nordregio og Lauritzen Consulting.
Sprog Engelsk
Årstal 2018
Kunde Udenrigs-
ministeriet

Arbejdsmiljøindsatser i Sverige

Oxford Research har foretage et komparativt studie af den svenske arbejdsmiljøindsats i forhold til den danske. Udgangspunktet er, at med to nært beslægtede og sammenlignelige lande vil der være muligheder for at finde arbejdsmiljøindsatser, som kan inspirere til ændringer i den danske indsats.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Arbejds-
tilsynet

Potentialer ved hyperscale-datacentre i Vestdamark

Oxford Research har, for Region Syddanmark, foretaget en afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark.
Sprog Dansk
Årstal 2018
Kunde Region Syddanmark
SE MERE