RAPPORTER

Fjernarbejdets betydning for arbejdsmiljøet i Norden

I samarbejde med Københavns Universitet har Oxford Research undersøgt, hvilken betydning fjernarbejde har for arbejdsmiljøet på tværs af de nordiske lande.
Sprog Dansk
Årstal 2021
Kunde Nordisk Ministerråd

Lokale fødevarer som udgangspunkt for bæredygtig turisme

Hvordan kan lokale fødevareproducenter bidrage til fremtidens bæredygtige turisme?
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde -

Evaluering af swissnex

Oxford Research har evalueret swissnex for The Swiss State Secretariat for Education, Research & Innovation.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde The Swiss State Secretariat for Education, Research & Innovation

Analyse af virksomheders deltagelse i Horizon 2020

Oxford Research har foretaget en analyse af danske virksomheders erfaringer med at deltage i EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Forsknings- og Uddannelsesministeriet

Kortlægning af helhedsorienterede indsatser i 40 kommuner

Oxford Research har i samarbejde med LEAD kortlagt 40 af kommunernes arbejde med helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere. Rapporten udkommer i lyset af mange års forsøg på at forbedre den søjleopdelte kommunale velfærd, som ikke har formået at hjælpe de mest udsatte borgere med komplekse og tværgående problematikker.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde -

Scoping study for the development of the Interreg North Sea Region Programme 2021-2027

The purpose of the scoping study, commissioned by the Joint Secretariat and the Programme Preparation Group of the Interreg North Sea Region Programme 2021-2027, has been to provide analytical support for the design of the coming programme.
Sprog Engelsk
Årstal 2020
Kunde Interreg North Sea Region Programme

Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel

Oxford Research har på vegne af Ligestillingsafdelingen gennemført en evaluering af den nye indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet

Helhedsindsats for udsatte familier – Virkninger og erfaringer med indsats i Gladsaxe Kommune 2016-2019

Oxford Research har i samarbejde med VIVE belyst erfaringerne med den helhedsorienterede indsats i Gladsaxe Kommune fra 2016-2019.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Gladsaxe Kommune

Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer

Oxford Research har i samarbejde med Realize udarbejdet en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer, der bl.a. identificerer centrale barrierer og potentialer for udvikling af sociale investeringsprogrammer.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Den Sociale Investeringsfond

Midtvejsevaluering af “Sig det til nogen”

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen "Sig det til nogen". Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen. Rapporten evaluerer herunder den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, med henblik på at tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet.
Sprog Dansk
Årstal 2020
Kunde Danner
SE MERE