Oxford Research har for Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemført en analyse af tiltrækningen af unge med studenterbaggrund til erhvervsuddannelser inden for metalområdet.

I løbet af de kommende år vil der i stigende grad mangle et stort antal fagligt uddannede. Samlet set skønnes det, at der i 2030 vil være en overefterspørgsel på 78.000 årsværk i forhold til, hvor mange uddannede, der vil være. Netop derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan man kan tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og derigennem søge at minimere den forventede mangel på arbejdskraft.

Formålet med vores analyse for MI har derfor været at undersøge, hvordan erhvervsuddannelserne på metalområdet (MI-uddannelser) kan lykkes med at få flere elever på uddannelserne gennem et øget fokus på rekruttering og optag af elever med en studentereksamen i bagagen. Analysen har haft særligt fokus på værktøjsmager-, industritekniker- og smedeuddannelserne, som repræsenterer nogle af de faggrupper, som vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft inden for, og som samtidig vurderes særligt attraktive for unge med en studentereksamen.

Analysen fokuserer både på, hvordan erhvervsuddannelserne på metalområdet bliver et attraktivt studievalg for unge med en studentereksamen, og hvordan gymnasieelever i det hele taget ser en erhvervsuddannelse som en videre uddannelsesvej. Analysen belyser mulige ændringer i erhvervsuddannelsernes opbygning og struktur, der kan have betydning for, om unge med en studentereksamen vil finde uddannelserne attraktive, og hvordan erhvervsuddannelserne kan markedsføre sig overfor gymnasieelever med en interesse for f.eks. teknik, matematik, programmering, design og håndværk. Konkret afdækker analysen seks fokusområder, der er identificeret på tværs af interviews med en i alt 48 interviewpersoner, herunder faglige eksperter, STX/HTX-elever og elever med en gymnasial uddannelse fra de tre metalfaglige erhvervsuddannelser.

De seks fokusområder repræsenterer hver for sig en sammenfatning af de væsentligt og virkningsfulde forhold, som har betydning for tiltrækningen af unge med en studenterbaggrund til erhvervsuddannelserne. Fokusområderne hænger uløseligt sammen på tværs og påvirker hinanden internt. De seks identificerede fokusområder, hvor erhvervsuddannelserne kan sætte ind for at tiltrække potentielle elever er følgende:

  • Nedbryde barrierer og fordomme om erhvervsuddannelser
  • Styrke det sociale miljø på erhvervsskolerne og skabe viden om muligheden for en erhvervsuddannelse efter endt studentereksamen.
  • Formidle det faglige niveau og tilrettelægge uddannelserne, så eleverne har større mulighed for dygtiggørelse
  • Fremhæve muligheder og karrierevej ved MI-uddannelser
  • Øge kendskabet til MI-uddannelserne blandt vejledere i Folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser
  • Sikre innovation i strukturen og øget fokus på virksomheders rolle

Med afsæt i ovenstående fokusområder er der i forlængelse af analysen udviklet et idékatalog. Kataloget er målrettet Metalindustriens Uddannelsesudvalg og relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder og består af 16 konkrete forslag til, hvordan 1) MI-uddannelserne tilrettelægges på bedst mulig vis, så elever fra de gymnasiale uddannelser i højere grad vælger én af disse, og 2) hvordan uddannelserne markedsføres til denne målgruppe på den mest optimale vis.

Ønsker du at høre mere eller har du spørgsmål til analysen, så er du velkommen til at kontakte Senioranalytiker, Julie Bak eller Analytiker Line Schmidt.

Se alle rapporter →