Klynger og nye teknologier

Væksten og velstanden i Danmark er i høj grad et produkt af, hvor stærke og specialiserede erhvervsklynger og sektorer er, og hvor godt de evner at udnytte nye teknologier. Regioner landet over bliver mere velstående, når klynger spirer og vokser.

Samtidig er digitaliseringen og nye teknologier med til at udfordre eksisterende klynger og sektorer og disrupte eksisterende værdikæder og forretningsmodeller – og bane vejen for helt nye.

Udviklingen skaber helt nye konkurrencevilkår for etablerede klynger og sektorer i økonomien og åbner for fremvæksten af nye erhverv og skalerbare forretningsmodeller og erhverv. Udviklingen rummer også en risiko for at hægte mange virksomheder i traditionelle erhverv af vækstmulighederne.

Den største udfordring ligger selvsagt hos den enkelte virksomhed, om at skulle navigere i en ny konkurrencesituation. Men udviklingen stiller også helt andre krav til erhvervspolitikken. Både i forhold til at skabe de regulatoriske rammer for at nye forretningsmodeller og nye teknologier kan udbredes og hvorledes der kan skabes fx de kompetence- og udviklingsmæssige forudsætninger for at udnytte ny teknologi og bygge nye samarbejder.   

Kontaktpersoner

Vi hjælper private organisationer med at understøtte klyngers og nye teknologiområders udvikling og vækst ved at afdække deres potentialer, drivkræfter og konkrete vækstbetingelser og designe indsatser, der understøtter potentialet.

Vi hjælper myndigheder med at forbedre rammevilkår for klynger og sektorer samt mulighederne for at udnytte ny teknologi. Vi er specialister i at kortlægge og analysere styrker og potentialer i erhvervslivet, og vi har stor erfaring med at facilitere og kvalificere strategiudviklingsprocesser for både klynger og erhvervspolitiske aktører.

Vores ydelser omfatter:

  • Kortlægning og analyse af klynger, innovationsnetværk og sektorspecifikke erhvervs- og teknologiområder
  • Markedspotentialer, rammevilkår og barriere for vækst og udvikling
  • Monitorering og evaluering af klyngeinitiativer og måling af en sektors økonomiske, klima- og miljømæssige aftryk
  • Klyngeudviklingskurser og facilitering til at opbygge innovative og bæredygtige klynger og klyngeinitiativer
Ydelser