Monitorering og evaluering af klyngeinitiativer

En vigtig forudsætning for at kunne vurdere på om indsatser for at understøtte klynger og teknologiområder lønner sig er at have dokumentationen for hvilke resultater og effekter som indsatserne giver anledning til. Vi hjælper vores kunder med værktøjer til at følge en klynges udvikling og betydning af indsatserne.  Vi hjælper endvidere vores kunder med at foretage egentlige evalueringer og samfundsøkonomiske effektmålinger af indsatserne.

Relevante rapporter