Valentina er analytiker hos Oxford Research og er hovedsageligt tilknyttet projekter på velfærds- og uddannelsesområdet. Valentina er i gang med en kandidat i International Development Studies og byplanlægning. Via hendes uddannelse har hun opnået en dybdegående viden om national og global ulighed og diverse udfordringer på velfærdsområdet. Gennem hendes studier har hun erhvervet solide analytiske kompetencer samt metodiske færdigheder; kvalitative såvel som kvantitative. Valentina er stærkest i kvalitativ metode, men har også arbejdet kvantitativt fx som en del af mixed methods research designs. Valentinas metodiske og analytiske kompetencer trækker også på hendes erhvervserfaring bl.a. som studentermedhjælper i Københavns Kommune såvel som i den danske NGO Børns Vilkår.