Louise Fabricius är senioranalytiker på Oxford Research. Hon har en master i säkerhetsstudier från University College London, en magister i globala studier från Lunds Universitet samt en kandidatgrad i statsvetenskap från Köpenhamns Universitet. Louise har tidigare arbetat sex år inom Executive Search i Skandinavien och Storbritannien. Därifrån har hon speciellt bred erfarenhet av att arbeta med detaljhandel och högre utbildning, samt med mångfaldsfrågor. Louise är trespråkig i engelska, svenska och danska.