Markedspotentialer, rammevilkår og barriere for vækst og udvikling

Vi hjælper vores kunder med at afdække og analysere markedspotentialer på forretningsområder som klynger er specialiseret inden for, fx i forhold til eksport, og udpege de rammevilkår, der er kritiske for at realisere potentialerne.

Vi hjælper med at prioritere hvilke barrierer, der kan hindre en klynges udvikling, og hvorledes disse kan afhjælpes. Vi hjælper med at pege på indsatser, som kan realisere et potentiale og beregner potentialet. 

Relevante rapporter