KLYNGEUDVIKLINGSKURSER OG FACILITERING TIL AT OPBYGGE INNOVATIVE OG BÆREDYGTIGE KLYNGER

Oxford Research har siden 2006 udbudt workshops og kurser i klyngeudvikling for klyngeorganisationer og andre, der arbejder med klyngeudvikling.

Vi hjælper vores kunder med at få læring og værktøjer til at opbygge innovative og bæredygtige klynger og klyngeinitiativer.

Kontaktpersoner

Claus Frelle-Petersen