KLYNGEUDVIKLINGSKURSER OG FACILITERING TIL AT OPBYGGE INNOVATIVE OG BÆREDYGTIGE KLYNGER

Oxford Research har siden 2006 udbudt workshops og kurser i klyngeudvikling for klyngeorganisationer og andre, der arbejder med klyngeudvikling.

Vi hjælper vores kunder med at få læring og værktøjer til at opbygge innovative og bæredygtige klynger og klyngeinitiativer.