Amanda arbejder som senioranalytiker hos Oxford Research. Her arbejder hun med evalueringer og analyser indenfor det brede velfærdpolitiske område, bl.a. med fokus på udsatte børn og unge, helhedsorienterede indsatser, uddannelsesindsatser og ligestilling. Amanda har stor teoretisk viden og erfaring med gennemførelsen og projektledelsen af større analyser, evalueringer og kortlægninger. Hun har kompetencer og erfaring med både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og analyse, og har bl.a. stået for at gennemføre større populationsundersøgelser, bearbejde komplekse datasæt og gennemføre dybdegående interviews med udsatte målgrupper.

Amanda har tidligere arbejdet som udviklingskonsulent hos Marselisborg Consulting, samt som projektmedarbejder hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.