Kortlægning og analyse af klynger og sektorspecifikke erhvervs- og teknologiområder

Vi hjælper vores kunder med at afdække virksomhederne og de værdikæder som klyngerne og teknologiområderne består af.

Vi sætter tal og størrelsesordner på værdiskabelsen og betydningen af klyngerne og teknologiområderne i den lokale økonomi og nationalt og benchmarker dem mod andre klynger.

Vi anvender en kombination af kvantitative data, fx firmastatistik, og kvalitative metoder til at identificere klyngernes erhvervsmæssige betydning. Vi afdækker også relationer og potentialer i klyngerne og på teknologiområderne.

Relevante rapporter