Uddannelse, regional vækst, civilsamfund og sociale investeringer er nogle af de fokusområder, vi har særlig viden om i Oxford Research. I dag introducerer vi i alt ni fokusområder, hvori vi tilbyder komplette rådgivningsindsatser – med blik for hver kundes specifikke udfordring og behov. 

Vi specificerer vores værditilbud
Områderne velfærd og erhverv har altid været vores hovedfokus, hvor vi har skabt effektive evaluerings- og rådgivningsindsatser. Og nu stiller vi helt skarpt på vores ekspertise og dykker dybere ned i de områder, vi er eksperter i.

På listen er uddannelse, civilsamfund, helhedsorienterede indsatser, sociale investeringer, regional vækst, klynger og nye teknologier, grøn omstilling, forskning og innovation og fremtidens regulering.  

For hvert fokusområde tilbyder vi en række relevante ydelser, der kan forstærke indsatser og skabe mærkbar værdi for vores kunder. Over årene har vi specialiseret os inden for hvert område, og derfor har vi en afgørende forståelse for vores kunders udfordringer og mål.

”Større kompleksitet i samfundet kræver dybere og samtidig bredere viden for, at de rigtige beslutninger kan træffes,” siger bestyrelsesformand i Oxford Research, Kim Møller.

”Derfor er jeg rigtig tilfreds med, at Oxford Research er blevet skarpere på, hvor og hvordan virksomheden kan bidrage til det, der til syvende og sidst handler om en bedre udvikling af samfundet.”

Vi ved fx, hvordan man skaber effektive dokumentationsindsatser i civilsamfundet med inddragelse af frivillige. Eller hvordan man kan tilrettelægge en designramme, så virksomheder får maksimalt udbytte af at deltage i en fælles offentlig-privat forskningsindsats. Og hvorfor er det nu lige, sociale investeringer er en god idé? Det kan vi også svare på!

Målet har ikke ændret sig
Visionen for Oxford Research har fra starten – for 25 år siden – været at skabe et vidensgrundlag, så beslutningstagere kan træffe de bedste beslutninger. Og sådan er det stadig. Vi vil levere anvendelsesorienterede undersøgelser på et sprog, alle kan forstå. På den måde skaber vi fortsat viden, der gør en forskel.

Du kan læse meget mere om vores fokusområder og de ydelser, der følger med lige her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Herskind, administrerende direktør i Oxford Research, på +45 27 79 37 19/ehe@oxfordresearch.dk , vicedirektør for erhvervsområdet Claus Frelle-Petersen, på +45 30 93 6762/cfp@oxfordresearch.dk eller vicedirektør for velfærdsområdet Rikke Lynge Storgaard, på +45 41 28 60 01/rls@oxfordresearch.dk.