Civilsamfund

Der er i disse år et stigende behov for evaluering og dokumentation på civilsamfundsområdet. Fonde og andre beslutningstagere vil vide, hvad der kommer ud af indsatserne, og NGO’erne kan i stigende grad bruge gode data til at udvikle sig.

I Oxford Research har vi i mange år arbejdet for og med organisationer i civilsamfundet som evaluator, sparringspartner og implementeringsstøtte. Vi kender de særlige forhold, der gælder, når man arbejder med frivillige.

Vi arbejder
meningsfuldt og inddragende

Den færdige evaluering skal kunne integreres meningsfuldt i indsatsen, og det skal være meget tydeligt, hvad evalueringen bidrager med til målgrupperne. Samtidig er det nødvendigt med fleksibilitet, da indsatsen kan ændre sig undervejs. Evalueringer og analyser skal med andre ord ske på civilsamfundets præmisser.

Vores arbejde på civilsamfundsområdet er baseret på, at vi altid:

  • er metodestærke og inddragende – fx har vi stærke kompetencer til at inddrage socialt udsatte grupper og børn samt at undersøge betydningen af relationer
  • er i tæt dialog med organisationen både ved opstart og undervejs
  • tilrettelægger dataindsamling, så den passer ind i organisationens arbejde og er mindst muligt forstyrrende
  • passer på både frivillige og brugere i processen.
Kontaktpersoner

Dokumentation og læring

Vi kan konkret hjælpe med at dokumentere virkningerne af indsatser enten gennem opbygning af organisationens egne kompetencer og metoder eller ved, at vi bidrager som ekstern evaluator.
Vi foretrækker altid, at dokumentationen tilrettelægges, så organisationen kan opnå læring undervejs. Derfor er formativ evaluering og læringsloops som regel centralt i vores arbejde. Vi arbejder altid ud fra, at de organisationer, vi arbejder med, skal være styrket på den anden side af den opgave, vi hjælper dem med at løse.

Vi tilbyder også at være aktivt medvirkende til udarbejdelsen af konkrete fondsansøgninger, hvor vi udvikler og beskriver design i fællesskab. Vores erfaring har givet os et godt blik for, hvad fondene ofte lægger vægt til.

Hvis du vil videre mere om vores arbejde med civilsamfundet eller vil høre om, hvordan vi konkret kan hjælpe din organisation, så kontakt os meget gerne.

Ydelser