Grøn omstilling og bæredygtighed

Omstillingen medfører i disse år betydelige investeringer landet over, fx i datacentre, i klimatilpasninger, energianlæg, energieffektivisering, omlægning af produktion osv. Og den berører de fleste sektorer og baner også vejen for helt nye forretningsideer og -modeller i den private sektor. Den offentlige sektor investerer og påvirker også omstillingen direkte bl.a. gennem indkøb, energirenovering, planlægning og klimasikring og indirekte gennem reguleringen og politiske initiativer.

Grøn omstilling og bæredygtighed er i disse år en meget betydelig drivkraft bag forandringer i samfundet.

Det gælder i produktionen i erhvervslivet, i transporten og det gælder også i forhold til borgernes forbrug.

Det er både ambitiøse klimareduktionsmål og en lang række offentlige programmer og initiativer, der sammen med markant ændrede forbrugerpræferencer skaber incitamenter for omstillingen. Globalt er FN’s verdensmål også med til at sætte fokus på grøn omstilling og en på en lang række andre bæredygtighedsområder. 

En central problemstilling for de myndigheder som offensivt ønsker at fremme og understøtte den grønne omstilling, er hvilke virkemidler, der er effektive til at understøtte omstillingen og om omkostninger, som det medfører at fremme omstillingen, står mål med effekten. En anden central problemstilling er hvilke kompetencekrav som omstillingen vil medføre for at omstillingen kan lykkes. En tredje problemstilling handler om, hvordan offentlige myndigheder kan nå ud til borgerne for at skabe reelle adfærds- og forbrugsændringer og hvorvidt der er afledte konsekvenser af omstillingen for eksempel på den sociale ulighed.

Kontaktpersoner

Vores tilgang til analyser og evalueringer

Oxford Research hjælper sine kunder i en række sektorer med at omsætte ambitionerne om grøn omstilling og bæredygtighed til konkrete tiltag. Vi designer regulering og tiltag, der bidrager til at investeringer i grønne løsninger og bæredygtighed er effektive i forhold til målene med den grønne omstilling.

Konkret hjælper Oxford sin kunder med:

  • Potentialevurderinger for grøn omstilling og bæredygtighed
  • Design og monitorering af bæredygtighedsstrategier
  • Nye kompetencebehov for den grønne omstilling
Ydelser