Strategi for regional vækst og udvikling

Den gode udvikling starter oftest lokalt.  Høje ambitioner og vilje til forandring kan bane vejen for en større investeringslyst, og at områder kan tiltrække tilflyttere, skabe grobund for vækst og nye virksomheder.

Erfaringsmæssigt kan områder få succes med udvikling, når kræfter i området – virksomheder, myndigheder, foreninger mfl. – er inddraget, og når man bygger på områdets unikke og stedbundne styrker og potentialer.

Men det kan være en vanskelig proces at forene mangfoldige interesser og ressourcer lokalt eller i et større geografisk område. Og derfor er det typisk en udfordring at skabe opbakning og at sætte en fælles retning med et tilpas højt ambitionsniveau for området.

Kontaktpersoner

Nogle gange kan en mangfoldighed af initiativer og kortsigtede behov lægge hindringer i vejen for at træffe de modige valg i en langsigtet udvikling og omstilling. Samtidig giver erhvervsfremmesystemet fortsat et meget stort spillerum for aktører til at understøtte vækst og udvikling lokalt.

Det stiller således store krav til aktørerne i processen at etablere et fælles afsæt og syn på potentialerne og skabe tilslutning til prioriteringerne.  Oxford Research kan hjælpe vores kunder med at forstå drivkræfter for vækst og velstand i den lokale økonomi og realisere potentialet for vækst og bosætning.

Vores ydelser omfatter:

  • Sammenhængende strategier for regional udvikling og vækst
  • Udvikling og design af indsatser
  • Kortlægninger, markedsanalyser og business cases
Ydelser