Helheds-orienterede indsatser

I Danmark er det den offentlige sektors ansvar at hjælpe de mest udsatte borgere tilbage på sporet gennem økonomisk, sundhedsfaglig, såvel som social støtte. Den offentlige sektor er i høj grad organiseret efter adskilte og specialiserede fagområder, hvilke kan være en udfordring for de borgere og familier, som både står uden for arbejdsmarkedet og har sundhedsmæssige og/eller sociale problematikker.

Vores erfaring viser, at det er en kompleks opgave for kommunerne at håndtere og koordinere på tværs af kommunens forvaltninger, og at en lille andel borgerne særlige udfordringer står for en stor del af de samlede kommunale omkostninger.

Vi er med til at løfte indsatserne

Denne problematik er ikke ny, og vi har hos Oxford Research indgående arbejdet med at udvikle, implementere og evaluere sociale helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere i kommunerne gennem flere år.

Vi ser, at de helhedsorienterede indsatser kan noget særligt og er afgørende for, at vi ikke fortsat taber en gruppe borgere og deres børn på gulvet. Med helhedsorienterede indsatser kan kommunen:

  • forstå og håndtere kompleksiteten i borgerens og familiens udfordringer
  • skabe sammenhængende og mere overskuelige forløb via en indgang
  • skabe en tillidsbaseret relation og dermed et bedre fungerende samarbejde mellem kommune og borgere
  • give borgeren mere medejerskab og ansvar for indsatsens målsætninger
  • skabe progression for borgeren og familien som helhed.
Kontaktpersoner

Få et skræddersyet forløb med os

Med udgangspunkt i kommunens karakteristika og langsigtede mål med det helhedsorienterede arbejde tilbyder vi hos Oxford Research skræddersyet hjælp til at udvikle den helt rigtige organisering af helhedsindsatser, hjælp med at sikre en succesfuld ledelsesstruktur og løbende undervisning og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Vi har stor erfaring med at udvikle effektive evalueringsdesign, som løbende giver betydningsfuld feedback om indsatsens virkning, og som måler på indsatsens effekter for både borgere og kommune.

Vores erfaringer med at hjælpe kommuner og andre organisationer med at udvikle, implementere og evaluere helhedsindsatser viser, at det er afgørende at få skabt enighed og konsensus om indsatsens målgruppe og formål ved opstarten af nye helhedsorienterede indsatser.

Først når målgruppen er afdækket og indsatsens målsætninger defineret, kan arbejdet med indsatsens organisering, ledelsesform, medarbejdernes kompetencer og tilgang og den overordnede økonomistyring igangsættes.

Ydelser