Sociale investeringer

Sociale investeringer vinder større og større indpas i den offentlige sektor som et redskab til at udvikle og effektivisere det danske velfærdssamfund. Der er mange potentialer ved sociale investeringer. Set fra vores perspektiv er en kvalificering af både redskaberne og aktørerne i markedet afgørende for udviklingen af området.

Vi tilbyder solid viden om sociale investeringer

Flere og flere borgere har brug for forebyggende og skræddersyede løsninger, der matcher deres behov – og det udfordrer både regionale og kommunale budgetter. Sociale investeringer fremhæves i den forbindelse af mange som et værktøj i velfærdsindsatsen, der både kan levere en positiv forskel for borgeren og skabe luft i de offentlige budgetter.

I Oxford Research har vi specialiseret os i det danske marked for sociale investeringer, og vi har indgående viden om markeder for sociale investeringer i Norden, Storbritannien og USA.

Vi har gennemført den første måling af markedet for sociale investeringer i Danmark og analyseret på centrale barrierer og potentialer for udvikling og implementering af sociale investeringer for både myndigheder, leverandører og investorer.

Kontaktpersoner

Vores tre kerneområder

Vi har gennem vores mange års erfaringer med evalueringer og effektmålinger opdyrket et evalueringsteam med højt specialiserede kompetencer i alt fra proces- og implementeringsevalueringer til målopfyldelse, resultat- og effektevalueringer. Vi følger den nyeste forskning og bidrager i flere sammenhænge til metodeudvikling i feltet.
Ydelser