Rådgivning og implementering

Med afsæt i mange års erfaringer med at bistå ministerier, kommuner og regioner, når der skal forandres og arbejdes på tværs og ses i helheder, hjælper vi offentlige myndigheder med at udvikle og implementere løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og de offentlige budgetter.

Rådgivning, der skaber værdi

Vi har dyb indsigt i de rammebetingelser offentlige myndigheder opererer under, herunder de konkrete udfordringer vores kunder oplever, og vi er meget optagede af værdiskabelsen ude hos borgerne.

Vores kerneydelser er:

  • rådgivning om implementering af sociale investeringer (ledelse, indsats og dokumentation)
  • rådgivning om design af lovende praksis og konkrete effektive og forebyggende indsatser på velfærdsområderne (beskæftigelse-, social- sundhed og undervisningsområdet)
  • rådgivning og sparring i brug af data, evidens og viden i implementering af sociale investeringer.

Relevante rapporter