Økonomiske beregninger

Målet med sociale investeringer er at fremme menneskers udvikling og trivsel på en økonomisk, bæredygtig måde, hvor både offentlige aktører og investorer får et økonomisk afkast – et afkast, der kan bruges til at fremme og udvikle andre indsatser.

Det er vigtigt at dokumentere resultater og omkostninger løbende i projektet. Vi kan hjælpe med at klæde investeringsprojektets aktører på til at opgøre resultater og omkostninger. Vi kan også stå for det som en ekstern part med erfaringer i at indsamle valide data.

Vi har også erfaringer med at benytte den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) som et værktøj til at synliggøre de økonomiske potentialer, der kan være ved at gennemføre en investering i f.eks. sociale indsatser.

Vores kerneydelser er:

  • udvikling og kvalificering af metoder og modeller til at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser
  • indsamling af valide data
  • analysering af omkostninger og budget-økonomiske konsekvenser af sociale indsatser.

Relevante rapporter