Evaluering og dokumentation

Viden om, hvad der virker i sociale indsatser, og kompetencer i at dokumentere effekten af indsatsen, er et grundvilkår, når der gennemføres en social investering.

Sociale investeringer kan udvikles og implementeres på forskellige måder, men typisk vil den offentlige myndighed ikke betale for indsatsen, før der kan dokumenteres en effekt af forløbet, og derfor er evaluering og dokumentation en forudsætning for at lykkedes med en social investeringscase.

Vi former evalueringer efter den specifikke indsats

Målgruppen for sociale investeringer er ofte borgere med komplekse og/eller sammensatte udfordringer, hvor der er behov for nytænkning. Således er det et vilkår for mange sociale investeringsprojekter, at dokumentation af resultaterne – som er hjørnestenen i en social investeringsmodel – er en vanskelig øvelse.

Ofte er der behov for at udvikle skræddersyede dokumentationsmodeller, som matcher målgruppens udfordringer, indsatsens mål og kommunens behov.

Dokumentationen skal også tage højde for den udfordring, at det muligvis kun er en lille andel af målgruppen, som når endemålene (job/uddannelse, egen bolig mm.), men at det ikke betyder, at de restende borgere i indsatsen ikke har opnået resultater, der skal udløse en belønning.


En bred vifte af evalueringstyper

Hvilken type evaluering, der anvendes, afhænger således af, hvad der skal evalueres, og hvad evalueringen mere præcist skal bruges til. Vi mestrer alt fra proces- og implementeringsevalueringer til progressionsmålinger, målopfyldelses-, resultat- og effektevalueringer.

I vores evalueringsdesign lægger vi desuden altid vægt på involvering og vidensoverførsel, så vi sikrer, at alle involverede parter får maksimal læring og viden ud af evalueringsprocessen.

Vores kerneydelser er:

  • proces- og følgeevalueringer
  • virkningsevaluering
  • progressionsmåling
  • resultat- og effektevalueringer.
Relevante rapporter