Udvikling og design af indsatser

Vi hjælper og inspirerer vores kunder med at udvikle indsatser og programmer, som kan realisere deres ambitioner. Vi tilrettelægger processerne, engagerer aktørerne og hjælper med at udpege de forudsætninger, der skal være til stede for at lykkes. 

Ofte trækker vi på internationale best practices og vores store erfaring med at udvikle og evaluere virkemidler i forhold til erhvervsfremme, bosætning og turisme.   

Vi tilbyder også vores kunder at evaluere og effektmåle, gerne undervejs så vi kan hjælpe vores kunder med at udvikle indsatsen gennem læring. Vi bistår med at skabe grundlaget for læringen og for at prioritere indsatser som har størst, målbar effekt i den lokale indsats.

Relevante rapporter