Markedsanalyser og business cases

Vi rådgiver på projekt- og indsatsområde niveau om muligheder og forretningspotentialer, og tilvejebringer et forretningsmæssigt grundlag for konkrete projekter og investeringer.

Ofte vil projekterne tage afsæt i specifikke analyser af markedspotentialer og behov og samt fastlægge investeringsbehovet bag bæredygtige indsatser og projekter.    

Relevante rapporter