Sammenhængende strategier for regional vækst

Vi hjælper vores kunder med på et faktabaseret grundlag at identificere stedbundne styrker og afdække, hvad der har betydning for at realisere dem.

Vi hjælper med at formulere de store mål i strategien, konkretisere potentialerne og prioritere redskaberne til at udnytte dem. Vi assisterer også med at designe og operationalisere det styringsmæssige grundlag, der gør det muligt at følge op på ambitionerne og de konkrete mål i strategien.

Vi hjælper også vores kunder med at skabe samarbejder og partnerskaber og facilitere åbne inddragelsesprocesser som en vigtig forudsætning for at skabe tilslutning og efterfølgende forankring.

Relevante rapporter