Ligestilling

I Oxford Research laver vi både undersøgelser af ligestilling i Danmark generelt og lokalt eller i organisationer. Samtidig har vi afdelinger i de forskellige nordiske lande og har dermed gode muligheder for at lave analyser på tværs.

Sådan arbejder vi med ligestilling

Ligestilling er et komplekst fænomen, og rammerne for, hvad det indebærer, udvider sig hele tiden. Engang handlede ligestilling f.eks. primært om ligeløn, hvor det nu også omfatter øremærket barsel, sexchikane, partnervold og meget mere. Dertil kommer, at det også er til diskussion, hvornår ligestilling kan siges at være opnået i organisationer eller lande. Alt dette kan medføre, at beslutninger vedrørende ligestilling tages på et uklart grundlag. Set i det lys er det nødvendigt med dybdegående og valid viden til at informere og nuancere beslutninger og processer på ligestillingsområdet, og hos Oxford Research ser vi det som en af vores kerneopgaver at levere denne viden.

Kontaktpersoner

Hos Oxford Research arbejder vi med alle aspekter af ligestillingsområdet, og vi har mange års erfaring med dette. Vi gennemfører undersøgelser og evalueringer både på dansk, nordisk og EU-plan. Desuden kan vi facilitere processer og indgå i implementering af indsatser. Vi har blandt andet erfaring med at udvikle redskaber til fremme af ligestilling.

Hver opgave, Oxford Research løser på ligestillingsområdet, er præget af faglighed og dybdegående indsigt kombineret med solide metodekundskaber. Dermed bliver der også inddraget viden fra andre domæner, da vi ved, at de bedste analyser af ligestilling inddrager dets mange aspekter. Der lægges ligeledes vægt på anvendelsen af et mixed methods-design for at sikre konklusionernes validitet og udsagnskraft.

Ydelser