Vold i nære relationer

Det skønnes, at omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold, og psykisk partnervold er omkring dobbelt så udbredt som den fysiske vold. Samtidig oplever omkring hvert 6. barn vold i hjemmet. Det har store konsekvenser for den enkelte og især for de børn, der er udsat for eller overværer volden.

det at vokse op med vold

Voldsudsættelse og det at vokse op med vold øger markant risikoen for, at man selv viderefører et mønster som voldsudøver eller voldsudsat i ens videre relationer – på samfundsniveau er der derfor et stort behov for tidlig indsats og adgang til støtte og rådgivning samt opfølgning for voldsudsatte og voldsudøvere for at bryde voldscirklen. I Oxford Research har vi indgående erfaring med området for vold i nære relationer. 

Vi evaluerer fx den ambulante rådgivningsindsats til voldsudsatte og pårørende ’Sig det til nogen’ og har i 2020 fået offentliggjort en europæisk undersøgelse for European Institute for Gender Equality af hvilke faktorer, der fremmer, at folk som bevidner partnervold, handler, støtter og evt. går til de relevante myndigheder.

Tidligere har vi desuden gennemført evalueringen af ’National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer’ samt kortlagt aktiviteter og publikationer på området for vold i hjemmet for Maryfonden.

Det betyder, at vi har solid fagfaglig indsigt i feltet, kendskab til de relevante aktører og stor erfaring med dataindsamling og progressionsmåling i forhold til et sårbart emne som vold både blandt børn og voksne.

Kontaktpersoner

EMIL HERSKIND

Adm. Direktør
+45 22 79 37 19 ehe@oxfordresearch.dk

Amanda Thor Andersen

Relevante rapporter