Ligestilling på arbejdsmarkedet

Vi har i Oxford Research arbejdet dybdegående med en række centrale problemstillinger vedrørende ligestilling på arbejdsmarkedet, herunder har vi bl.a. undersøgt og afdækket chikane og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, ligebehandling med hensyn til arbejdsvilkår og forfremmelser, og lønforskelle mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked.

Lønforskelle mellem kvinder og mænd

Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet er en grundsten i det danske samfund. I Danmark må en arbejdsgiver således ikke forskelsbehandle sine ansatte på grund af køn, hverken med hensyn til løn eller andre forhold gennem deres arbejdsliv. I Oxford Research arbejder vi både med at afdække og kortlægge udviklingen på det danske arbejdsmarked, sætte fokus på og problematisere ulighed samt evaluere og komme med anbefalinger til nye tiltag, der kan styrke og understøtte ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Som sat på spidsen af FN’s kvindekomité, så sakker vi bagud i Danmark, når det gælder ligestilling på arbejdsmarkedet både ift. repræsentativitet, barsel og lønforskelle. I Oxford Research er vi optaget af at afdække udviklingen på området og særligt sætte fokus på de værktøjer og procedurer, som kan bidrage positivt til mere ligestilling på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse har vi bl.a. bidraget til en større europæisk undersøgelse af de forskellige foranstaltninger, som skal afhjælpe lønforskelle på arbejdsmarkedet. I Danmark undersøgte vi således kravene til kønsopdelt lønstatistik, hvordan værktøjet virker og hvilke andre midler, som med fordel vil kunne understøtte ligestillingen på arbejdsmarkedet yderligere.

Chikane, krænkelser og mobning på arbejdspladsen

Oxford Research har også for nyligt undersøgt oplevelsen af seksuelle krænkelser og sexchikane på arbejdspladsen blandt medlemmerne af en større dansk fagforening. Med undersøgelsen afdækkede Oxford Research ikke bare oplevelsen af fysiske krænkelser, men også oplevelsen af nedsættende tale om køn og seksuelle orienteringer.

Her viste undersøgelsen, at det i særlig grad er kvinder og homoseksuelle mænd, der tales nedsættende om ude på de danske arbejdspladser. Mere generelt fandt undersøgelsen også, at næsten 9 ud af 10 medlemmer synes, det er vigtigt, at deres fagforening sætter fokus på sexchikane og seksuelt krænkende adfærd på arbejdspladsen såvel som nedsættende omtale af bestemte køn og/eller seksuelle mindretal.

Relevante rapporter