Mænd og ligestilling

Ligestilling handler også om mænd. Samfundsstrukturerne bør understøtte at alle, uanset køn, har lige vilkår til at påtage sig forskellige roller i samfundet og i familien – hvad enten det fx handler om omsorg eller karriere. I dag tager fædre fx langt mindre barsel og forældreorlov end mødre. Det har konsekvenser både for mødrene og fædrene.

Fædres brug af orlov

I Oxford Research har vi gennemført mange projekter, der handler om fædres relation til deres børn. Et særligt fokusområde er fædres brug af orlov. Vi har gennemført en større undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov, som blandt andet viser at

  • Fædres tilknytning til børnene er stærkere, når de har holdt mere orlov
  • Begge forældre er mere tilfredse med fordelingen, jo mere orlov far har taget
  • Fædre oplever ikke at deres karriere og løn bliver negativt påvirket af længere orlov, på samme måde som det sker for kvinder.

Vi har også udarbejdet et dialogredskab til arbejdspladser, der skal fremme kulturen for fædres brug af orlov.

Fædres tilknytning til deres børn

Fædres tilknytning til børn kan styrkes på flere måder. Fædrene skal mere på banen og tage rollen på sig og fagprofessionelle, som møder familier, kan sikre at begge forældre behandles lige.  Vi undersøger gennem flere projekter, hvordan man aktivt kan fremme fædres tilknytning til deres børn. Vi evaluerer indsatser, som øget fokus fra sundhedsplejersker, særlige legegrupper for fædre og en hjemmeside med fokus på aktiviteter, som fædre kan deltage i.

Mænd og partnervold

Mænd udsættes også for partnervold. Det er en lidt overset problematik, fordi det fylder mindre i statistikkerne end kvinder, der udsættes. Det er også endnu mere tabubelagt, når mænd udsættes, og det kan være svært at møde forståelse. I Oxford Research har vi fokus på både mandlige voldsudsatte og behandling af voldsudøvere.

Relevante rapporter