Børn & Unge

I Oxford Research er vi optaget af at skabe viden, som kan bidrage til en positiv udvikling af samfundet. Børn og unge er samfundets fremtid. Vi beskæftiger os derfor med børn og unge og møder dem i de forskellige arenaer og kontekster, som de begår sig i; familien, skolen og fritiden.


En stærk samarbejdspartner i forhold til undersøgelser om hele barnets liv

På skoleområdet evaluerer vi typisk bestemte indsatser. Det kan være universelle indsatser, fx om bevægelse eller trivsel eller specifikke indsatser for en mindre gruppe børn. Vi evaluerer fx forskellige typer af læringscamps/learning camps, hvor børn deltager i et intensivt læringsforløb i regi af civilsamfundet.

Vores undersøgelser kan også omhandle forskellige aspekter af familielivet, fx det at være skilsmissebørn eller anbragt uden for hjemmet. Børn og unges fritidsliv er ligeledes omdrejningspunktet for en stor del af vores undersøgelser. Det kan være i forbindelse med børns deltagelse i foreningslivet eller indsatser, der handler om fritidsjob.

Vores projekter handler ofte om børn, der har det svært. Det kan være udsatte og anbragte børn. Det kan også være børn med udfordringer i skolen, eller hvis forældre er skilt.

Kontaktpersoner

Fokus på gode relationer og inddragelse af børn og unge

En stor del af arbejdet med børn og unge handler om tilstedeværelsen af gode relationer. Relationer mellem rollemodel og børn, mellem mentor og børn, mellem lærer og elev, mellem plejeforældre og barn eller ung osv. Med udgangspunkt i en særligt udviklet forståelsesramme for udviklende relationer ved vi også, hvad der er afgørende for, hvordan man skaber en god og udviklende relation.

Uafhængigt af område vælger vi altid at inddrage børnene selv i undersøgelserne, hvis det overhovedet er muligt. Det gør vi, fordi det er børnene selv, der bedst kan fortælle, hvordan en indsats opleves for dem, om den er relevant og om de får det udbytte, som det er meningen de skal. Vi har oparbejdet stor erfaring med både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling blandt børn.

Ydelser