Dataindsamling blandt udsatte børn og unge

I Oxford Research anser vi børn som kilder på lige fod med andre kilder. Det vil sige kilder, hvor interviewspørgsmål og -form skal tilpasses kilden, ligesom fortolkningen sker med viden om kildens udgangspunkt og perspektiv. Vi har mange og gode erfaringer med at interviewe børn – også små børn yngre end 6 år.

Vores tilgang til interviews MEd børn og unge

I Oxford Research prioriterer vi altid så vidt muligt at inddrage børn og unge selv, når det er dem, det handler om. Med afsæt i forskning om børneinterview har vi nogle helt klare retningslinjer for, hvordan vi interviewer børn og unge. Retningslinjerne kan beskrives i fem punkter:

  • Vi afsætter god tid til opvarmning og opbygning af tillid mellem barn og interviewer
  • Vi formulerer konkrete spørgsmål og tilpasser sproget til barnets alder
  • Vi spørger indirekte ind til emnet på forskellige måder og stiller mange opfølgende spørgsmål
  • Vi undgår ledende spørgsmål
  • Vi er meget opmærksomme på barnets reaktioner og kropssprog – barnet skal vide, at det er ok at sige stop – men det er op til os som interviewere at aflæse og reagere på barnets (lydløse) signaler.

Vi interviewer naturligvis kun børn, som selv har lyst, og hvor forældrene giver tilladelse hertil. Vi er samtidig opmærksomme på, at interview med børn først og fremmest er baseret på en ”psykologisk kontrakt”. Et barn kan altid undervejs i et interview afbryde sit samtykke til at deltage – enten ved at gå eller ved fx at blive urolig eller kigge væk. Det bemærker og respekterer vi altid.

 

Tilpassede interviews i trygge rammer

Introduktionen er vigtig. Vi gør det klart for barnet, hvorfor vi er der, hvem vi også har talt med, og hvad interviewet skal bruges til. Børns abstraktionsniveau er ikke højt, og vores spørgsmål er derfor meget konkrete. Vi øver flere udgaver af samme spørgsmål på forhånd, så intervieweren har noget konkret i baghovedet at konkretisere og eksemplificere, hvis barnet ikke forstår spørgsmålet.

Når vi interviewer børn, gør vi det ansigt til ansigt. Vi lader barnet bestemme, hvor interviewet skal foregå. Det kan være hjemme, i skolen, fritidsordningen eller på legepladsen. Ved interview med børn under 12 år sidder vi ikke med interviewguide og computer. Vi finder disse ”remedier” distancerende. Derimod optager vi samtalen.

Når vi ikke har vores vanlige redskaber, giver det også mulighed for, at vi kan lave noget andet sammen med barnet. Det har oftest være at tegne, men det har også være at spille et spil. Handler interviewet om følsomme ting, kan det hjælpe, at vi ikke sidder overfor barnet, men derimod giver mulighed for, at der ikke er øjenkontakt fx på gynger, en bænk eller netop, når vi kan have fokus på vores respektive tegninger.

Relevante rapporter