Understøttelse af god børne- og ungeinddragelse

Når børn inddrages, kan man få førstehåndsindsigt i børnenes liv, deres oplevelser, behov og ønsker. På den måde kan man få ny og vigtig viden og øge kvaliteten i eksisterende indsatser samt i nye indsatser og tilbud målrettet børn. Herudover kan inddragelsen af børn både bidrage til børnenes læring og forståelse for demokratiske processer, styrke deres medbestemmelse og derigennem øge børns selvværd og selvstændighed.

God børneinddragelse er imidlertid ikke let, og vi ved fra en lang række projekter, at strategi og mandat, tidlig og målbevidst inddragelse samt kompetenceudvikling, organisering og ledelse er de vigtigste parametre for at lykkedes.

Det kræver desuden god rammesætning og planlægning. Rammesætningen for børneinddragelse er essentiel og indebærer fx:

  • At inddrage børnene så tidligt i en proces som muligt, så deres inputs og ideer kan få reel betydning. Jo tidligere børnene inddrages, jo større indflydelse kan deres ideer og perspektiver få på både udformning, udvikling og implementering af et nyt tiltag.
  • At sætte klare rammer for, hvad formålet med inddragelsen er. Det er således en fordel at have gjort sig konkrete tanker om projektet, inden man inddrager børn, så der er nogle rammer for, hvad børnene inddrages i. Det vil både bidrage til, at børnene får en god oplevelse, samt at deres inputs og ideer reelt kan bruges.

Vi tilpasser os organisationens behov og muligheder

Alt efter organisation kan der være behov for et ledelsesmæssigt mandat til at prioritere inddragelse af børn. Fx i kommuner er det understøttende, hvis kommunen har en strategi for inddragelse, og det dermed er legitimt at prioritere tid og ressourcer på inddragelse af børn. Kompetenceudvikling og udvikling af metoder til inddragelse af børn er ligeledes fremmende for god praksis på området.

I Oxford Research har vi netop erfaring med, hvordan man bedst kan fremme inddragelse af børn i forskellige typer af organisationer, samt hvordan man understøtter og dermed gennemfører god børneinddragelse.

Relevante rapporter