PROJEKTER

Hvordan omsættes viden om daglig bevægelse i skoletiden til konkrete aktiviteter, der medvirker til at gøre flere børn mere aktive i løbet af skoledag? Den udfordring har Dansk Skoleidræt og Trygfonden taget op i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS). Oxford Research har understøttet med løbende vidensopbygning og læring om, hvordan programmet virker i praksis.

SE MERE