Analysens giver som den første af sin art overblik og indblik i det erhvervsmæssige økosystem for leg, læring og samskabelse med børn.  Med mere end 2500 virksomheder, 20.000 årsværk og en række væsentlige uddannelses- og vidensinstitutioner udgør klyngen for børns leg og læring i dag et væsentligt dansk erhvervsområde. Virksomhederne og aktørerne i økosystemet er knyttet sammen af et stærkt værdimæssigt fællesskab, der handler om at understøtte den lærende leg, at tage børn og børns leg alvorligt, om barnet som kreativ skaber, om demokratisk inddragelse og om respekten for børns rettigheder. Analysen viser at der

Analysen kortlægger de mange forskellige typer af virksomheder og aktører i økosystemet og giver indsigt i deres behov og udfordringer. Analysen er udarbejdet for CoC Playful Minds, som har anvendt den i deres arbejde med at styrke og udvikle økosystemet i Danmark og i skabelsen af et stærkt internationalt epicenter for børns leg og læring i Billund. På baggrund af rapportens anbefalinger har CoC Playful Minds bl.a. åbnet et nyt unikt start-up miljø i Billund – CoC Living Lab. Her er det muligt at udvikle sin virksomhed og produkter via samskabelse med børn, netværk og videndeling med forskere, eksperter, investorer og andre iværksættere.