Oxford Research skal lave en baseline evaluering af de EU-støttede skoleordninger, ’Skolemælk’ og ’Skolefrugt og grønt’, for Landbrugsstyrelsen.

Skolefrugt og grønt samt Skolemælk er EU-tiltag, der har til formål at give børn sundere kostvaner, ved at give dem bedre adgang til frugt, grønt og magre mælkeprodukter samt viden om ernæring. Ordningen indebærer, at skoler og institutioner kan søge om tilskud til frugt, grønt og magre mælke- og mejeriprodukter. Som en del af ordningen tilbydes der læringsaktiviteter, som skal fremme børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.

Vores evalueringsdesign har til formål at tilvejebringe et robust vidensgrundlag om skoleordningernes effektivitet, som kan ligge til grund for en slutevaluering i 2022. Evalueringens overordnede formål er at danne baggrund for en vurdering af, om der er etableret en velfungerende skoleordning i Danmark.

For at vurdere effektiviteten af skoleordningen har evalueringen følgende fokuspunkter. For hvert fokuspunkt evalueres det, hvorvidt skoleordningerne har opfyldt punkterne og i hvilken grad. Dette danner baggrund for en vurdering af, om der er etableret en velfungerende skoleordning i Danmark.
Fokuspunkterne for evalueringen er:

  1. Distributionen af skolefrugt og grønt og af skolemælk
  2. Pædagogiske ledsageforanstaltninger – Ordningernes indflydelse og effekt på skolebørns viden om landbrug, på forøget indtag af frugt, grøntsager og mælk samt kendskab til de sundhedsgavnlige fordele herved
  3. Informations- og kommunikationsaktiviteters indflydelse på kendskab til skoleordningerne