Excitor er et uddannelses- og træningsprogram for udsatte unge i alderen 14-21 år, hvor idræt og fællesskab bruges som virkemiddel til at styrke de unges sociale kompetencer.

Excitor er et samarbejdsprojekt, hvor etablerede idrætsforeninger samarbejder med uddannelsesinstitutioner og Dansk Folkehjælp.

De unge, der deltager i projektet, kan uddanne sig som Excitors. Som Excitor er man rollemodel for yngre børn og kan på sigt indgå som instruktør og frivillig i foreningslivet.

Oxford Research evaluerer Excitor i perioden 2019-2021 ud fra følgende to evalueringsspørgsmål:

  • Hvordan styrkes børnenes/de unges sociale kompetencer via deltagelse i positive interessefællesskaber?
  • Hvordan integreres udsatte børn og unge i foreningslivet?

Gennem surveys, observationsstudier, kvalitative interviews og videomateriale følger Oxford Research udviklingen i de tre byer, Excitor er igangsat i.

Evalueringen leverer løbende viden ind til projektledelsen med henblik på at udvikle og forankre Excitor.

I evalueringen trækker vi på vores erfaring fra tidligere evalueringer af projekter med idræt som virkemiddel. Vi har tidligere evalueret DGI’s Crossroads indsats og hhv. Roskilde og Halsnæs Kommunes forsøg med fritidspas og foreningsunderstøttelse.