Oxford Research evaluerer indsatsen Far For Livet for Forum for mænds sundhed.

Far For Livet er et initiativ rettet mod nybagte og kommende fædre. Projektets mål er at skabe stærke relationer mellem far og barn, da det er utrolig vigtigt for, at far, barn og resten af familien trives. Far For Livet består af en række aktiviteter rettet mod fædre, familier og sundhedspersonale. Blandt aktiviteterne er:
• Etablering af ’Fars Legestuer’ i hele Danmark.
• Udvikling og afprøvning af aktivitetstilbud til far og barn.
• Opkvalificering sundhedspersonale så de bliver bedre til at inddrage fædrene i deres arbejde.
• Udvikling og afprøvning nye koncepter for fædregrupper.
• Afholdelse af parforberedelseskurser
• Udarbejdelse af en håndbog til kommende forældre.
Evalueringen af Far For Livet, skal på den ene side give dokumentation for aktiviteternes udbytte for de fædre og familier, samt det sundhedspersonale, der deltager i indsatserne. På den anden side skal evalueringen give et vidensgrundlag, der kan bruges i den løbende udvikling af aktiviteterne. Formålet med evalueringen er således både summativt og formativt. De formative elementer i evalueringen er dem, der bringer læring ind i Forum for Mænds Sundheds arbejde, mens de summative elementer giver dokumentation for indsatsernes gennemførsel og virkning.
Evalueringen løber frem mod andet halvår af 2020 og Oxford Research indsamler såvel kvalitativ som kvantitativ data til brug for evalueringen.
Oxford Research har i de seneste år arbejdet med udbredelse af fædres orlov, bruge af fædres orlov og relationen mellem far og barn igennem en række opgaver. I øjeblikket udvikler vi et dialogværktøj om fædres brug af barsel til arbejdspladser indenfor byggebranchen og tidligere har vi afdækket effekterne af fædres brug af orlov.