Mange provinsbyer er under pres, da manglende funktioner og tomme handelsgader truer byernes attraktivitet. De udfordringer, som byerne står overfor er dels affolkning og manglende tiltrækning af erhvervsliv, dels et tab af byernes funktion som stærke detailhandelscentre.

Fem projekter i byerne Mørke, Rudkøbing, Haslev, Langå og Vordingborg har deltaget i forsøget. De fem byer har hver især gennemført konkrete fysiske afprøvninger med det formål at nytænke hovedgaden. Sideløbende har vi sammen med Seismonaut foretaget en evaluering af projekternes fremdrift og effekter.

Resultatet af evalueringen viser, at projekterne har bidraget til at igangsætte en positiv udvikling i bymidterne. Forsøgene med bl.a. at omdanne tomme butikslokaler og etablere samlingssteder, har øget den fysiske sammenhæng i byerne. En inddragelse af aktører har også styrket det lokale engagement for at bidrage til mere liv i butiksgader og bymidterne. Evalueringen viser dog også, at der har været udfordringer forbundet med forsøgsprojekterne. En af udfordringerne har været at opnå enighed om projekternes retning blandt en række aktører med forskellige interesser, som f.eks. handelslivet og borgergrupper.

I evalueringsrapporten har vi formuleret en række opmærksomhedspunkter, som andre kommuner med lignende udfordringer kan lade sig inspirere af i arbejdet med provinsbyernes handelsgader og bymidter:

  • Marker løbende projektets synlige resultater – det kan give lokalsamfundet et billede af projektets fremdrift.
  • Skab klarhed om lovgivning og regler for at tydeliggøre rammerne for projektet. Hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre?
  • Kortlæg alle aktørers interesser. Bygningsejere, borgergrupper og lokale foreninger har forskellige dagsordener.