Hvordan omsættes viden om daglig bevægelse i skoletiden til konkrete aktiviteter, der medvirker til at gøre flere børn mere aktive i løbet af skoledag? Den udfordring har Dansk Skoleidræt og Trygfonden taget op i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS). Oxford Research har understøttet med løbende vidensopbygning og læring om, hvordan programmet virker i praksis.

Programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag, består af ni forskellige projekter. Oxford Research har de seneste 3 år arbejdet på en evaluering af programmet. Projekterne skal give skolerne inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede og varierende bevægelsestilbud – både i og uden for klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen.
Formålet med de ni forskellige projekter er at få flere børn og unge til at bevæge sig mere og herigennem grundlægge livslang sundhed, læring og trivsel. Dette fremmes ved hjælp af en tidligt grundlagt aktiv livsstil. Nogle af programmets projekter har eksisteret længe før programmets opstart, mens andre projekter var i opstartsfasen eller havde eksisteret i kort tid da programmet startede.

Sunde Børn Bevæger Skolen er en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse, der gennem en aktiv hverdag skal få flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. De forskellige indsatser i programmet skal give alle skoler inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede bevægelsestilbud – både i og udenfor klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen.

Evalueringen indeholder blandt andet et forandringsteoretisk eftersyn af indsatserne, der giver afsættet til at undersøge, hvordan indsatserne virker på skolerne. Evalueringen skaber løbende indblik i, hvordan indsatserne implementeres samt skolernes kultur omkring bevægelse, for dermed at virke som indikator for om flere børn bevæger sig mere over tid.

Evalueringen er en af Oxford Researchs mange opgaver inden for effektiv filantropi. Oxford Research arbejder løbende med at evaluere, undersøge og rådgive offentlige og private fonde.