Implementerings- og driftsstøtte

I Oxford Research er vores mission at skabe viden til et bedre samfund. Vejen til at nå den ambition er at få den viden, vi skaber, så tæt på praksis som muligt. Og vores erfaringer fortæller os, at det skaber stor værdi, når vi har en aktiv rolle i implementeringen af en indsats.

En ekstern støtte, der sikrer implementering

Selv med en omhyggelig udviklingsproces er implementering af nye organisatoriske, ledelsesmæssige og faglige strukturer og tilgange et omfattende projekt, som sjældent fungerer med det samme. Der er ofte behov for løbende implementeringsstøtte for at sikre, at samarbejdet om borgerne sker efter hensigten, og at der rent faktisk udføres helhedsorienterede indsatser.

Der er en risiko for, at man falder tilbage i ’business as usual’, hvor der arbejdes med borgerne, som man altid har gjort og samarbejder med dem, man kender godt i forvejen. I en helhedsorienteret indsats er der imidlertid behov for nye måder at arbejde og samarbejde på, og det kan være en god ide at få ekstern støtte til at fastholde opmærksomheden herpå.

 

Sådan skaber vi en effektiv implementerings-proces

I samarbejde med de udførerende medarbejdere og ledere kan vi være med til at sikre, at implementeringen vidensbaseres undervejs. Det gælder både i forhold til at inddrage viden og erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner, men i særlig grad i forhold til at få opsamlet og systematiseret den viden, medarbejdere og ledere opbygger og indsamler undervejs i indsatsen.

Vi hjælper altså med at få opfanget og spredt den gode praksis og få luet ud i uhensigtsmæssigheder.

I vores implementeringsstøtte vil vi typisk arbejde tæt sammen med den lokale projektledelse – og gerne meget tæt på tovholderen/teamlederen og medarbejderne i den konkrete indsats. Vi sidder således med til styregruppemøder, projektmøder og fagsupervision-/sparringsmøder, hvor vi sikrer fremdrift igennem hele værdikæden.

Relevante rapporter