Udvikling og etablering af helheds-orienterede indsatser

Helhedsorienterede indsatser indebærer ikke kun en ny måde at møde borgerne på, men også en ny måde at lede og samarbejde på i kommunen. I helhedsorienterede indsatser er det borgeren eller familien, der skal være udgangspunktet for kommunens valg og koordinering af indsatser.

Det kræver derfor, at kommunen er i stand til at udvælge de rigtige indsatser og koordinere indsatserne på tværs af fagområder og forvaltninger.

Vi fokuserer på de specifikke behov

Mange af de udfordringer, som helhedsorienterede indsatser i danske kommuner oplever, har bund i organisatoriske og ledelsesmæssige valg, som er svære at omgøre, når først indsatsen kører. Kortlægninger og forskning på områder peger på, at der ikke findes en ’one-size-fits-all’-model for helhedsorienterede indsatser.

De kommuner, der har erfaringer med helhedsorienterede indsatser, har organiseret sig på vidt forskellige måder med forskellige metoder i den borgernære indsats og med forskellige beføjelser og ledelsesstrukturer.

I Oxford Research har vi konkrete erfaringer med, hvilke forhold der er vigtige at tage højde for i udviklingen af en helhedsorienteret indsats.

 

Vores tilgang til udvikling og etablering

Når vi understøtter udviklingen og etableringen af en helhedsorienteret indsats, er der nogle trin og spørgsmål, vi fokuserer på:

  • Analyse af målgruppe og kommunens udfordring – hvad er målgruppens udfordring og hvorfor har kommunen svært ved at hjælpe dem?
  • Udvikling af fælles faglige principper – hvordan skal kommunen og medarbejderne arbejde tværfagligt på tværs af organisationen?
  • Valg af faglig tilgang og metoder til målgruppen – hvad har målgruppen brug for, hvilke metoder virker og skal der etableres nye tilbud?
  • Ledelse – hvordan sikres opbakning og samarbejde på ledelsesniveau på tværs af kommunens søjler/forvaltninger
  • Organisering– skal der laves et team, der arbejder eksklusivt med målgruppen eller skal der arbejdes netværksbaseret?
  • Økonomi og fordelingsnøgler – hvordan sikres incitamentsstrukturer, der fremmer tværsektorielt samarbejde og modvirker ’budget-vogtere?

Vi kan hjælpe jer med rådgivning gennem hele processen og være med til at give form og liv til indsatsen.

Det kan fx være gennem udviklingsworkshops blandt direktørgruppen, hvor der udvikles fælles faglige principper, som bliver operationaliseret i arbejdsgrupper bestående af søjlechefer og teamledere. Arbejdet understøttes af vidensinput fra praksis og forskning i helhedsorienterede indsatser.

Relevante rapporter