Potentialevurderinger for grøn omstilling og bæredygtighed

Oxford Research hjælper vores kunder med at tilvejebringe et faktagrundlag bag prioriteringen af indsatser og investeringer, der skal styrke denne grøn omstilling og bæredygtighed.

Ofte vil organisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder være i tæt dialog med et stor antal aktører og interessenter om, hvorledes bæredygtigheden og den grønne omstilling skal fremmes, hvad der hæmmer den og hvilke konsekvenser, en omstilling måtte have. I den situation kan det udgøre en udfordring at holde fokus på, hvor potentialet er størst og omstillingen bedst understøttes med de virkemidler, der er til rådighed. Faktagrundlaget om potentialet i omstillingen kan understøtte en proces hvor en retning for den grønne omstilling kan besluttes.

Relevante rapporter