Design og monitorering af strategi for bæredygtighed og grøn omstilling

Vi hjælper vores kunder med at formulere ambitionerne og de konkrete mål for omstillingen og identificere indsatsområder, hvor ambitionerne kan indfries.  Det gør vi i en proces som inddrager de relevante aktører og interessenter, som kan bidrage til at målene realiseres.

Processen er vigtig for at genere holdbare projekter og indsatser som kan bane vejen for varige forandringer, der skal gennemføres. Processen skal således skabe en klarhed over hvilke mål, der skal sigtes efter, og hvilke forudsætninger, der er for at målene kan nås samt hvilke investeringer som det vil kræve. Processen skal endvidere klarlægge de mulige implikationer af beslutninger, der træffes.

Relevante rapporter