Samskabelse

Samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer står højest i regeringens civilsamfundsstrategi. Samarbejde mellem disse to aktører sker allerede, men i civilsamfundsstrategien understreges det, at der ønskes et strategisk samarbejde. Derfor er begrebet ‘samskabelse’ på alles læber.

Stærkere strategisk samarbejde

Oxford Research evaluerer løbende forskellige former for samarbejdsrelationer mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer. Vi er nået til den erkendelse, at det er forholdsvis let at opnå enighed om et strategisk fokus for et givent samarbejde, men at det er ganske svært at opnå et ligeværdigt operationelt samarbejde, der udmønter det fælles strategiske fokus.

Vi ser et stort potentiale i en koordineret og samtænkt indsats. Vi arbejder med, at feedback-mekanismer mellem aktørerne skal gøre det muligt at øge udbyttet af samarbejdet. Det giver mulighed for at udnytte synergierne mellem aktørernes tiltag. Det skaber en øget, værdi der i sidste ende kan komme de forskellige målgrupper til gode.

 

Tre typer samarbejde

Analytisk arbejder vi ofte med en opdeling af samarbejdsrelationer i tre typer: udvekslingsfællesskaber, partnerskabsaftaler og samskabelse. I typologien øges samarbejdet og den gensidige forpligtelse i samarbejdsrelationen for hvert trin i nedenstående figur.

Alt efter samarbejdets formål kan man iværksætte forskellige typer af samarbejde. Vores erfaringer peger på en række fordele og udfordringer til hver af de tre typer, som er væsentlige at have fokus på ved etablering og gennemførsel af samskabelse.

I Oxford Research har vi arbejdet med samskabelse i alle tre former, og vi er godt klædt på til at sparre med civilsamfundet og understøtte et eventuelt samarbejde med en kommunal eller anden offentlig aktør.

Relevante rapporter