NGO’ers arbejde med dokumentation

I mange organisationer er der et krav til dokumentation af både gennemførslen og virkningen af organisationens aktiviteter. Hos Oxford Research agerer vi gerne sparringspartner og former målrettede dokumentationsindsatser, der matcher organisationens behov.

Vores tilgang til dokumentation er, at det skal tilrettelægges, så det føder ind i en løbende evaluering af organisationen. En organisation, der er god til at dokumentere, er også ofte en organisation, der er god til at skabe viden, løbende læring og udvikling. Det kræver naturligvis, at dokumentationen tilrettelægges ud fra det vidensbehov, organisationen og eventuelt eksterne aktører har.

Fondenes arbejde med evaluering og dokumentation

For fondene er det vigtigt at vide, hvad der kommer ud af de bevillinger, som de giver. Både bestyrelsen og omverdenen har ofte en interesse i at få viden om udbyttet. Samtidig kan erfaringerne fra fondenes projekter bruges til at løfte vigtige samfundsområder, hvis de indsamles systematisk og deles, så lignende indsatser kan lære af dem.

Vi kan hjælpe med at lave et godt setup for jeres evaluerings- og dokumentationsindsats, så projekterne får rammer og muligheder for at indsamle systematisk data. Vi kan også understøtte, at organisationen selv laver dataindsamling på tværs af projekterne, så der samles systematisk op på større programmer.


Tre tilgange til dokumentation

Hos Oxford Research er der tre veje til grundig dokumentation, vi ynder at tage vores kunder med ned ad.

Den første vej er at rammesætte organisationens arbejde med evaluering og dokumentation. Her kortlægger vi organisationens behov for dokumentation – internt og eksternt. Det er en samskabende proces, hvor vi tager udgangspunkt i organisationens strategi og værdier og finder frem til organisationens formål med at dokumentere. Når formålet er kortlagt, rammesætter vi arbejdet, så det understøtter strategien og den løbende vidensproduktion i organisationen.

Den anden vej er kapacitetsopbygning. Vi hjælper organisationen til selv at blive bedre til at evaluere og dokumentere. Vi har mange års erfaring med evalueringer, som vi kan trække på, og har ligeledes mange års erfaring i at undervise i, hvordan evaluering udføres i praksis. Kapacitetsopbygningen vil tage udgangspunkt i lige præcis jeres organisation og kan med fordel ske i samspil med udviklingen af en ramme for jeres evaluering. Vi kan sammensætte et forløb enten som en løbende opkvalificering eller som en række intensive undervisningsforløb.

Den tredje vej er løbende sparring og konsulentbistand. Vi kan konkret hjælpe med at opstille evalueringsdesigns, sparre på spørgeskemaer og vurdere, hvilket udbytte I vil få fra forskellige designs og dokumentationsredskaber.
Uanset hvilken vej I vælger til at skabe en stærkere og mindre ressourcekrævende dokumentation, vil vi meget gerne bidrage med vores ekspertise og erfaring på området.

Relevante rapporter