De fleste af os er aktive i en eller flere foreninger. Derfor har mange af os også savnet foreningslivet i de seneste måneder, hvor coronavirussen har begrænset vores muligheder for at mødes. Mange af os har nok fået et klarere billede af, hvor vigtigt det er, at kunne samles om fælles interesser og dyrke dem i trygge fællesskaber. Det gælder hvad end, der er tale om fodbold, håndbold, dans, frimærkesamling, madlavning, rollespil, korsang eller hvad man ellers går til.

I Oxford Research har vi i mange år arbejdet for organisationer i civilsamfundet. Vi har evalueret indsatser med forskellige målgrupper og forskellige virkemidler. Alt fra indsatser, der giver børn bedre muligheder gennem mødet med en voksen ven til idrætsaktiviteter for hjemløse. Forskelligheden til trods er der dog en række fællestræk, der går igen. Der er noget iboende i civilsamfundet, som næsten altid giver et udbytte for medlemmer, frivillige og deltagere i foreningsaktiviteter. De forskellige former for udbytte kan ikke rangordnes, men har derimod ofte en indflydelse på hinanden. Figuren opsummerer det udbytte, vi i vores analyser kan se, at deltagere og frivillige får ud af at være en del af civilsamfundet. Som man kan se, er det alt sammen noget, der kan betegnes som en ressource for dem, der deltager.

Foreningslivet er med til at udvikle og fastholde de ressourcer vi har. For nogen har det en afgørende betydning for at komme ind på arbejdsmarkedet, at blive en del af et lokalsamfund, at lære dansk eller at få øjnene op for muligheder, der påvirker ens uddannelse og karrierevej.

For andre er det en vej til at knytte venskaber, at holde sig i form, at grine sammen, at lære sammen, at kæmpe sammen, at vinde sammen, at tabe sammen og at komme ovenpå igen sammen.

Alt det ovennævnte er noget af det, der går på tværs af foreningslivet. Det giver gode forudsætninger for at rykke mennesker. Derfor er civilsamfundet altid spændende at arbejde med. Vi har evalueret projekter, der lykkes med alle deres mål, og flere der kun når nogle af deres mål. Som regel er vi i stand til at hjælpe projekterne videre og styrke projekterne, organisationerne og deres medlemmer i deres arbejde med at nå deres mål.

Vi glæder os over, at foreningerne er ved at åbne igen, både på medlemmernes vegne og på velfærdssamfundets vegne. Vi glæder os også til at fortsætte de opgaver, vi pt har i civilsamfundet for blandt andre Røde Kors, Red Barnet Ungdom, Dansk Flygtningehjælp, Lær for Livet og Danner.

Har du lyst til at høre mere om vores arbejde indenfor civilsamfundet så kontakt en af vores medarbejdere indenfor civilsamfundsområdet:

Chefanalytiker Nete Niss, 41 28 88 08

Senioranalytiker Clara Ellegaard, 20 99 08 06

Senioranalytiker Tobias Bühring, 28 10 08 43

Analytiker Stine Popp, 31 46 95 32

Her kan du læse om nogen af vores tidligere projekter i civilsamfundet:

Tværgående evaluering af opfølgende julehjælp fra fem frivillig organisationer

Inspirationskatalog til frivillige indsatser

Evaluering af Red Barnets Familieklubber

Evaluering af Røde Kors Familienetværk og Communityindsats

Analyse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration