Oxford Research har evalueret en række sociale indsatser i regi af civilsamfundet og kan på denne baggrund konstatere, at der er faktorer i det frivillige arbejde, som skinner igennem på tværs af aktiviteter og organisationer. Civilsamfundet kan noget, som det offentlige ikke kan – alene fordi det ikke er ”det offentlige”.

Oxford Research har gennemført erfaringsindsamlingen og evalueringen i tæt samarbejde med såvel VELUX FONDEN som de fem organisationer, der indgår i projektet:

  • Dansk Folkehjælp
  • Kirkens Korshær
  • Røde Kors
  • Frelsens Hær
  • Mødrehjælpen
Se alle rapporter →